Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá là gì?

Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình kinh doanh…

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

2. Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../201…/BC-…

…………., ngày…… tháng……. năm 20……..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

(6 tháng đầu năm ……… (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..)

Kính gửi: Bộ Công Thương

Sở Công Thương…….(nơi thương nhân đạt trụ sở)

Tên thương nhân…

Trụ sở tại…..

Điện thoại……Fax…

Số Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm ….

Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm ….(nếu có)

I

Tình hình phân phối sản phẩm thuốc lá

STT

Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1

2

3

Tổng cộng

II

Chi tiết tình hình bán hàng tại các tỉnh, thành phố

STT

Mua của các Nhà cung cấp, các thương nhân phân phối

Tỉnh….

Tỉnh….

Tỉnh….

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1

2

3

Tổng cộng

III.

Chi tiết tình hình bán hàng tại các địa điểm bán lẻ

STT

Địa chỉ, điện thoại của các địa điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tồn kho trong kỳ

Mua vào trong kỳ

Bán ra trong kỳ

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

Số lượng

(1.000 bao)

Trị giá

(1.000 VNĐ)

1

2

3

Tổng cộng

IV. Kiến nghị, đề xuất…

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

mau bao cao tinh hinh kinh doanh cua thuong nhan ban buon san pham thuoc la 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button