Biểu mẫu

Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý

Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý là gì? Mẫu báo cáo số liệu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý

1. Định nghĩa mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý là gì?

Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý

2. Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý

Đối tượng được bảo lãnh:

Dự án:

BÁO CÁO SỐ LIỆU RÚT VỐN, TRẢ NỢ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ/6 THÁNG

Quý:

STT

Khoản vay/Khoản phát hành (*)

Người cho vay

Trị giá vay/phát hành

Ngày ký vay/ phát hành

Đồng tiền

Ngày rút vốn/nhận tiền/Ngày trả nợ

Dư nợ đầu kỳ

Trị giá rút vốn/nhận tiền

1

2

3

4

5

Tổng

Ghi chú: Khoản thanh toán nào được gốc hóa.

(*) Trường hợp một Dự án có nhiều khoản vay, khoản phát hành được bảo lãnh

(**) Trường hợp lãi suất khoản vay là lãi suất thả nổi, đề nghị cung cấp thêm thông tin về lãi suất lề

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày (lập báo cáo)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo số liệu rút vốn, trả nợ định kỳ hàng quý

mau bao cao so lieu rut von tra no dinh ky hang quy 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button