Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là gì? Mẫu bản báo cáo kết quả gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là gì?

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kết quả…

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

SỞ XÂY DỰNG TỈNH, TP …………

BÁO CÁO HÀNG THÁNG
Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg

Tháng ….. năm 20…

I. Về số liệu thực hiện

TT

Nội dung

Đơn vị

Kết quả thực hiện trong tháng

Lũy kế thực hiện từ đầu chương trình

Kế hoạch tháng tiếp theo

ghi chú

1

Hộ xây dựng nhà ở mới

hộ

2

Hộ sửa chữa, nâng cấp nhà ở

hộ

3

Tổng số vốn huy động được, trong đó:

triệu đồng

– Vốn vay ngân hàng CSXH

triệu đồng

– Vốn huy động khác

triệu đồng

4

Kết quả giải ngân vốn hỗ trợ

(Giải ngân hộ gia đình)

Tổng số vốn đã giải ngân

triệu đồng

trong đó:

– Vốn vay Ngân hàng CSXH

triệu đồng

– Vốn huy động khác

triệu đồng

II. Về khó khăn, vướng mắc

III. Kiến nghị (nếu có)

NGƯỜI LẬP
(Họ tên, số điện thoại, email)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

mau bao cao ket qua thuc hien chinh sach ho tro nha o cho ho ngheo 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button