Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền là gì?

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền

2. Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền

TÊN ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……..
Điện thoại/Fax:

…………………., ngày …….. tháng …….. năm 20……

BÁO CÁO
Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền

(Năm ………..)

Kính gửi: ………………………………….

Thực hiện quy định tại Thông tư số: /2019/TT-BYT ngày / /2019, [Tên Đơn vị] báo cáo kết quả trúng thầu mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám và chữa bệnh năm …. như sau:

STT

Tên dược liệu/vị thuốc cổ truyền(*) (ghi tên thường gọi)

Nguồn gốc

Tên Khoa học

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở sản xuất

Nước sản xuất

Quy cách đóng gói

Đơn vị tính (kg)

1

2

3

(*): Đơn vị lập bảng báo cáo riêng cho từng gói thầu dược liệu, gói thầu vị thuốc cổ truyền

Ghi chú: ….(Tên đơn vị)… gửi kèm theo Báo cáo này Quyết định lựa chọn nhà thầu và Danh mục dược liệu, vị thuốc trúng thầu.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền

mau bao cao ket qua lua chon nha thau cung cap duoc lieu vi thuoc co truyen 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button