Biểu mẫu

Mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé nhé.

Mẫu bản báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

1. Định nghĩa mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé là gì?

Mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin văn phòng đại diện…

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

2. Mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày…. tháng….. năm…….

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG BÁN VÉ

Năm…………………..

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé (ghi rõ tên theo Giấy phép) báo cáo hoạt động của Văn phòng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm…. đến ngày 31 tháng 12 năm…, với nội dung cụ thể như sau:

I. Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé:

Tên Văn phòng: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé trong Giấy phép)…………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong Giấy phép)…………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có)…………………………………………………………………………………………

Do……………………………………………….. cấp ngày…….. tháng… năm………………………….

Địa chỉ trụ sở Văn phòng: (ghi theo Giấy phép)……………………………………………………

Điện thoại:………………………………….. Fax:………………. Email:…………………… (nếu có)

Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam:……. tại Ngân hàng: (nếu có)…………………………….

Số tài khoản tiền Việt Nam:………………………… tại Ngân hàng:……………………………….

II. Nhân sự của Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé

1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)………………………….. Giới tính:………………………………

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………..

Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………..

Do:…………………………………. cấp ngày:…………. tháng……….. năm…….. tại………………

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam):………………………………………………………………………………………………

2. Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé

– Lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé: (ghi rõ họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện của từng người);

– Lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé: (ghi rõ họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé của từng người)

3. Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

– Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé (nếu có)

– Thay đổi số lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé (nếu có)

– Thay đổi số lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé: (nếu có)

4. Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé: lương, thưởng, bảo hiểm, các hoạt động khác…

III. Hoạt động của Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé

1. Tình hình hoạt động thực tế trong năm:

(Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé chỉ báo cáo các nội dung hoạt động trong phạm vi Giấy phép nếu có)

2. Các hoạt động khác: quảng cáo, hội chợ, trưng bày, triển lãm… theo quy định của pháp luật, các hoạt động xã hội (nếu có)…………………………………………………………………….

IV. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm của Văn phòng đại diện/ Văn phòng bán vé và kiến nghị, đề xuất:

1. Đánh giá chung:…………………………………………………………………………………………….

2. Kiến nghị, đề xuất:…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung Báo cáo.

Người đứng đầu
Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé
(ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

mau bao cao hoat dong cua van phong dai dien van phong ban ve 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button