Biểu mẫu

Mẫu bảng xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán

Mẫu bảng xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán là gì? Mẫu bảng xác nhận kết quả gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bảng xác nhận về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán

1. Định nghĩa mẫu bảng xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán là gì?

Mẫu bảng xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán là mẫu bảng xác nhận được lập ra để xác nhận về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán

2. Mẫu bảng xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM…

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính:…

TT

Chứng từ

Tên đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán

Tên kho bạc tỉnh, huyện nơi đơn vị giao dịch

Nội dung

Mã số thuế của đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán

Số chứng từ

Ngày, tháng, năm lập chứng từ

A

B

C

D

E

G

F

Tổng cộng

…, ngày…. tháng…. năm 20…
XÁC NHẬN CỦA KBNN

…, ngày… tháng… năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mẫu bảng xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán

mau bang xac nhan ket qua thuc hien kien nghi kiem toan 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button