Biểu mẫu

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu

Mẫu bảng tổng hợp về kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu

Bảng tổng hợp về kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu

TT

Lưu vực sông/ Tỉnh

Tổng số sông, suối đã phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu phân theo thẩm quyền

Tổng số hồ chứa đã được phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu

Bộ TNMT

Địa phương

Lũy kế đến kỳ trước

Lũy kế đến kỳ báo cáo

Thay đổi

Lũy kế đến kỳ trước

Lũy kế đến kỳ báo cáo

Thay đổi

Lũy kế đến kỳ trước

Lũy kế đến kỳ báo cáo

Thay đổi

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

(7)

(8)

(9)=(8)-(7)

Tổng

1

Lưu vực A

Tỉnh A…

2

Lưu vực B

….

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá, phê duyệt và công bố dòng chảy tối thiểu

mau bang tong hop ket qua danh gia phe duyet va cong bo dong chay toi thieu 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button