Biểu mẫu

Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với cây trong bình mô

Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với cây trong bình mô là gì? Mẫu bảng kê vật liệu giống gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bảng kê về vật liệu giống đối với cây trong bình mô

1. Định nghĩa mẫu bảng kê vật liệu giống đối với cây trong bình mô là gì?

Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với cây trong bình mô là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về vật liệu giống đối với cây trong bình mô. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin giống cây trồng…

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với cây trong bình mô

2. Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với cây trong bình mô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BẢNG KÊ VẬT LIỆU GIỐNG
(Đối với cây giống trong bình mô)

Tên chủ vật liệu giống ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ …………………………………………… Điện thoại: …………….…………………………………

Quyết định công nhận giống: ………………………………………………………………………………

Mã số giống được công nhận ………………………………………………………………………………

Số TT

Tên giống

Số lượng cây trong bình mô sản xuất

Số lượng cây trong bình mô xuất bán

Ghi chú

Tháng, năm

Số lượng

Tên khách hàng

Địa chỉ

Số lượng

Bình

Cây

Bình

Cây

Tổng số

…., ngày …. tháng ….năm….
Tổ chức, cá nhân lập bảng kê vật liệu giống (ký tên và đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với cây trong bình mô

mau bang ke vat lieu giong doi voi cay trong binh mo 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button