Biểu mẫu

Mẫu bảng kê hợp đồng bảo hiểm

Mẫu bảng kê hợp đồng bảo hiểm là gì? Mẫu bảng kê hợp đồng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bảng kê về hợp đồng bảo hiểm

1. Định nghĩa mẫu bảng kê hợp đồng bảo hiểm là gì?

Mẫu bảng kê hợp đồng bảo hiểm là mẫu bảng kê được lập ra để ghi chép về việc kê khai hợp đồng bảo hiểm. Mẫu nêu rõ thông tin của hợp đồng, số tiền bảo hiểm, số phí bảo hiểm…

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng kê hợp đồng bảo hiểm

2. Mẫu bảng kê hợp đồng bảo hiểm

BẢNG KÊ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TẠI ĐỊA BÀN TỈNH….

TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM…

Báo cáo tháng… (từ ngày… tháng… đến ngày… tháng… năm 20…)

STT

HĐBH

Đối tượng hỗ trợ

Số tiền bảo hiểm (đồng)

Số phí bảo hiểm (đồng)

Tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm

Số HĐBH

Ngày HĐBH

Nghèo, cận nghèo

Không thuộc nghèo, cận nghèo

Tổ chức

Cây trồng

Vật nuôi

Thủy sản

Tổng số

NSNN hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân nộp

1

2

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật./.

…., ngy…. tháng…. năm….
ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ktên và đóng dấu)

Mẫu bảng kê hợp đồng bảo hiểm

mau bang ke hop dong bao hiem 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button