Biểu mẫu

Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá

Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá là gì? Mẫu bảng kê danh mục máy móc thiết bị kiểm tra gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bảng kê về danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá

1. Định nghĩa mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá là gì?

Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, danh mục máy móc…

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá

2. Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…

…………., ngày…… tháng……. năm 20…

BẢNG KÊ

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Số TT

Tên thiết bị, thông số kỹ thuật chính

Đơn vị tính

Số lượng

Xuất xứ

Năm sử dụng

Ghi chú

1

2

3

4

5

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá

mau bang ke danh muc may moc thiet bi kiem tra chat luong nguyen lieu thuoc la 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button