Biểu mẫu

Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Mẫu bản công bố về nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

(TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN)

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Ngày thành lập:

4. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: …………………………… Fax:

Email: …………………………………. Website:

5. Ngành, nghề kinh doanh

6. Vốn điều lệ: ……………………………..

7. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………… Giới tính:

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………………. Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

Ngày cấp: …………../……………/……………….Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

8. Người đại diện theo pháp luật của công ty1:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………. Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………. Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố

______________________

1 Ghi tên của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

mau ban cong bo noi dung dang ky thanh lap cong ty tnhh mot thanh vien 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button