Biểu mẫu

Mẫu bản công bố hợp quy – Bản công bố hợp quy

Bản công bố hợp quy

Mẫu bản công bố hợp quy chuẩn

Mẫu bản công bố hợp quy là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về việc hợp quy chuẩn kỹ thuật của hàng hóa… Mẫu được ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu bản công bố hợp quy – Bản công bố hợp quy

Bản công bố hợp quy chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số…………………..

Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………..Fax: ……………………..E-mail: …………………….………….

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…):

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Tên tổ chức, cá nhân)…. cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của…. (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) ………do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

………., ngày … tháng … năm ….
Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu bản công bố hợp quy

mau ban cong bo hop quy 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button