Biểu mẫu

Lệnh hủy lệnh thanh toán

Lệnh hủy lệnh thanh toán là gì? Mẫu lệnh gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu lệnh hủy lệnh thanh toán

1. Định nghĩa lệnh hủy lệnh thanh toán là gì?

Lệnh hủy lệnh thanh toán là mẫu lệnh được lập ra để ghi chép về việc hủy lệnh thanh toán. Mẫu nêu rõ nội dung hủy lệnh, thông tin giao dịch, người nhận lệnh…

Bạn đang xem bài: Lệnh hủy lệnh thanh toán

2. Lệnh hủy lệnh thanh toán

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
——-

Mẫu số TTLNH-05

LỆNH HUỶ LỆNH THANH TOÁN

Loại đồng tiền: …………………

Số giao dịch: …………….. Ngày giao dịch:………………. Ngày, giờ lập:……….….

Ngân hàng gửi: ……………………….……………………….……………………….

Ngân hàng nhận: ……………………….……………………….………………………

Người phát lệnh: ……………………….……………………….………………………

Địa chỉ: ……………………….……………………….……………………………….

Tài khoản: ……………………….……………………….…………………………….

Tại ngân hàng; ……………………….……………………….………………………..

Người nhận lệnh: ……………………….……………………….……………………..

Địa chỉ: ……………………….……………………….……………………………….

Tài khoản: ……………………….……………………….…………………………….

Tại ngân hàng: ……………………….……………………….………………………..

Số tiền bằng số: ……………………….……………………….……………………….

Số tiền bằng chữ; ……………………….……………………….……………………..

Kết quả hủy: ……………………….……………………….…………………………..

Lý do hủy: ……………………….……………………….…………………………….

KẾ TOÁN

KIỂM SOÁT

CHỦ TÀI KHOẢN

Chú thích: Lệnh hủy Lệnh thanh toán ch sử dụng đối với các chuyển tiền đang trong hàng đợi của Trung tâm Xử lý Quốc gia

Lệnh hủy lệnh thanh toán

lenh huy lenh thanh toan 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button