Biểu mẫu

Kế hoạch giảm tải môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều theo công văn 3969

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Bạn đang xem bài: Kế hoạch giảm tải môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều theo công văn 3969

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học thời lượng

Tiết học PPCT

1/9

1.Các số đến 10

2.Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Trên dưới-Phải – trái-Trước sau. Ở giữa

1

1

Hình vuông-Hình tròn- Hình tam giác-Hình CN

1

2

Nhận dạng (thông qua đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật) và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

Các số 1,2,3

1

3

Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10, trong đó: Đếm được từ 1 đến 10. Nhận biết được các số từ 0 đến 10. Nhận biết cách viết các chữ số từ 0 đến 9.

2/9

Các số 4,5,6

1

4

Các số 7,8,9

1

5

Số 0

1

6

3/9

Số 10

1

7

Luyện tập

1

8

Nhiều hơn-Ít hơn-Bằng nhau

1

9

4/10

Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

1

10

So sánh trực tiếp được hai số trong phạm vi 10

Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

1

11

Luyện tập

1

12

5/10

Em ôn lại những gì đã học

1

13

Em ôn lại những gì đã học

1

14

Em vui học toán

1

15

6/10

Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng

1

16

Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10, trong đó sử dụng được các Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tt)

1

17

Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tt)

1

18

7/10

Phép cộng trong phạm vi 6

1

19

Phép cộng trong phạm vi 6

1

20

Phép cộng trong phạm vi 6 (tt)

1

21

8/10

Phép cộng trong phạm vi 6 (tt)

1

22

Luyện tập

1

23

Phép cộng trong phạm vi 10

1

24

9/10

Phép cộng trong phạm vi 10

1

25

Luyện tập

1

26

Phép cộng trong phạm vi 10 (tt)

1

27

10/11

Phép cộng trong phạm vi 10 (tt)

1

28

Luyện tập

1

29

Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương

1

30

Nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật

11/11

Làm quen với phép trừ Dấu trừ

1

31

Phép trừ trong phạm vi 6

1

32

Phép trừ trong phạm vi 6

1

33

12/11

Luyện tập

1

34

Phép trừ trong phạm vi 6 (tt)

1

35

Phép trừ trong phạm vi 6 (tt)

1

36

13/11

Luyện tập

1

37

Phép trừ trong phạm vi 10

1

38

Phép trừ trong phạm vi 10

1

39

14/12

Luyện tập

1

40

Phép trừ trong phạm vi 10 (tt)

1

41

Phép trừ trong phạm vi 10 (tt)

1

42

15/12

Luyện tập

1

43

Luyện tập

1

44

Luyện tập

1

45

16/12

Luyện tập

1

46

Luyện tập

1

47

Luyện tập

1

48

17/12

Luyện tập chung

1

49

Luyện tập chung

1

50

Em ôn ại những gì đã học

1

51

18/1/22

3.Các số trong phạm vi 100

4.Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Em ôn ại những gì đã học

1

52

Em vui học toán

1

53

Ôn tập

1

54

19/1

Các số 11,12,13,14,15,16

1

55

Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 100

Các số 11,12,13,14,15,16

1

56

Các số 17,18,19,20

1

57

20/1

Các số 17,18,19,20

1

58

Luyện tập

1

59

Các số 10,20,30,40,50,60,70,80,90

1

60

21/1

Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

1

61

Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)

1

62

Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)

1

63

22/2

Các số đến 100

1

64

Chục và đơn vị

1

65

Nhận biết được chục và đơn vị trong cách viết các số có hai chữ số.

Chục và đơn vị

1

66

23/2

Luyện tập

1

67

So sánh các số trong phạm vi100

1

68

So sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các nhóm có không quá 4 số) trong trường hợp đơn giản. Làm quen với cách so sánh, xếp thứ tự các số .

Luyện tập

1

69

24/2

Dài hơn-ngắn hơn

1

70

Đo độ dài

1

71

Xăng-ti-mét

1

72

Nhận biết được đơn vị đo độ dài cm (xăng-timét) và thực hành đo độ dài bằng đơn vị cm

25/2

Em ôn lại những gì đã học

1

73

Em ôn lại những gì đã học

1

74

Em vui học toán

1

75

26/3

Phép cộng dạng 14 + 3

1

76

Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 bằng cách đặt tính (tính theo cột dọc)

Phép cộng dạng 14 + 3

1

77

Phép trừ dạng 17 – 2

1

78

27/3

Phép trừ dạng 17 – 2

1

79

Luyện tập

1

80

Cộng , trừ các số tròn chục

1

81

Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

28/3

Phép cộng dạng 25 + 14

1

82

Phép cộng dạng 25 + 14

1

83

Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

1

84

Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, hoặc có hai dấu phép tính trừ (theo thứ tự từ trái sang phải)

29/3

Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

1

85

Luyện tập

1

86

Phép trừ dạng 39 – 15

1

87

30/4

Phép trừ dạng 39 -15

1

88

Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40

1

89

Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40

1

90

31/4

Luyện tập

1

91

Luyện tập chung

1

92

Các ngày trong tuần lễ

1

93

Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ. Thực hành xem lịch (loại lịch bóc hàng ngày)

32/4

Đồng hồ – Thời gian

1

94

Đồng hồ – Thời gian

1

95

Thực hành xem giờ đúng trên mặt đồng hồ

Em ôn lại những gì đã học

1

96

33/4

Em ôn lại những gì đã học

1

97

Em vui học toán

1

98

Ôn tập các số trong phạm vi 10

1

99

34/5

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

1

100

Ôn tập các số trong phạm vi 100

1

101

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

102

35/5

Ôn tập về thời gian

1

103

Ôn tập

1

104

Ôn tập

1

105

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button