Lịch công tác Tuần 18(04/01/2021-10/01/2021)

Lớp trực: 10C

Thứ/ngày Sáng Chiều
Hai
04/01
Học BT

 
Ba
05/01
K10, K11 Kiểm tra cuối kỳ theo kế hoạch

K10, K12 Kiểm tra cuối kỳ theo kế hoạch


06/01
K11 Kiểm tra cuối kỳ theo kế hoạch

K10, K11 Kiểm tra cuối kỳ theo kế hoạch

Năm
07/01
K12 Kiểm tra cuối kỳ theo kế hoạch

K11, K10 Kiểm tra cuối kỳ theo kế hoạch

Sáu
08/01
SH: Đánh giá T12, KH T 01/2020
Phổ biến, quán triệt thực hiện các VB pháp luật – Mời chi hội trưởng dự
14h: Họp Đảng ủy

Bảy
09/01
   
CN
10/01
   
THÔNG BÁO
          * Dự kiến các mốc thời gian:
-         Tổng kết điểm bộ môn của GVBM: Chậm nhất 11/01/2021
-         Tổng kết TBM của chủ nhiệm: Chậm nhất 12/01/2021
-         Duyệt hạnh kiểm: 11-12/01/2021
-         Sơ kết tổ chuyên môn: 16/01/2021
-         Họp HĐ thi đua: 22/01/2021
-         Họp phụ huynh 24/01/2021
© 2017 Thiết kế: 0942072207