Cơ cấu tổ chức

In bài này

1.Ban giám hiệu

 

 

                                  

 

2. Đảng bộ

Đảng bộ trường THPT Đồng Hới trực thuộc Đảng Bộ Đồng Hới.
Có 41 Đảng viên và 3 chi bộ: Lý-Hóa-Sinh-CN-Hành Chính, Toán - Tin - Sử -Địa - GDCD, Văn Ngoại ngữ - Thể

bch dang bo

Đại hội Đảng bộ trường THPT Đồng Hới - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban chấp hành đảng bộ gồm có:

 1. Nguyễn Nhật Lệ - Bí thư đảng bộ
 2. Nguyễn Ngọc Lợi - Phó bí thư đảng bộ
 3. Bùi Văn Thọ
 4. Nguyễn Hoài Ân
 5. Nguyễn Quốc Việt
 6. Hồ Thị Lan Phương
 7. Nguyễn Văn Hòa (Đã chuyển công tác)

3. Công đoàn

Công đoàn trường THPT Đồng Hới với chức năng của mình Công đoàn trường đã góp phần bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên, đặc biệt công tác nữ...Công đoàn thường xuyên quan tâm đến vấn đề đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỹ, quyên góp ủng hộ trẻ em chất độc màu gia cam,các hoạt động từ thiện,xã hội.... Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm của tổ chức Công đoàn,quy chế và quy định của nhà trường. Vận động công đoàn viên thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh về dân số.

 
 
Ban chấp hành công đoàn gồm có:
1. Võ Thị Ngọc Chiến - Chủ tịch
2. Nguyễn Quốc Việt - P. Chủ tịch
3.  Lê Thị Diệu Hiền -  Ủy viên
4. Phan Lan Nhi - Ủy viên
5. Đào Thị Hải Yến - Ủy viên

4. Tổ chuyên môn

1. Tổ Vật lý - Công nghệ

 1. Phạm Văn Hoàn
  • Chuyên môn: Cử nhân SP Vật Lý
  • Địa Chỉ: Đồng Sơn - Đồng Hới
 2. Nguyễn Hoài Ân - Tổ trưởng
  • Điện thoại:0912993186
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Chuyên môn: Cử nhân Vật Lý-Thạc sỹ Giáo dục học
  • Địa Chỉ: Đồng Sơn - Đồng Hới
 3. Bùi Thị Minh Nguyệt - Tổ trưởng Công đoàn
  • Chuyên môn: Cử nhân SPKT
  • Địa Chỉ: Nam lý - Đồng Hới
 4. Hoàng Nữ Long Vân
  • Chuyên môn: Cử nhân SP Vật Lí
  • Địa Chỉ: Bắc Nghĩa - Đồng Hới
 5. Lê Thị Lệ Hiền
  • Chuyên môn: Cử nhân SP Vật Lí - Thạc sĩ Giáo dục học
  • Địa Chỉ: Nam lí - Đồng Hới
 6. Hoàng Danh Lệ
  • Chuyên môn: Cử nhân SPKT
  • Địa Chỉ: Phú Hải - Đồng Hới
 7. ĐoànThành Trung
  • Chuyên môn:Cử nhân SP Vật Lí - Thạc sĩ Vật lí
  • Địa Chỉ: Bắc Lí - Đồng Hới

2. Thể dục

 

Từ trái sang phải:

1. Phan Thị Mỹ Hòa

2. Trần Ngọc Minh - Tổ phó 

4. Nguyễn Quốc Việt - Tổ trường

5. Trương Duy Kiều Lam 

5. Nguyễn Thị Thúy Tần

 

 

3. Sử - Địa - Giáo dục công dân

 

1.. Hồ Thị Lan Phương
       Chuyên môn:ĐHSP GDCD

2.Hồ Thị Hoài Thương

3. Bùi Văn Thọ

       Chuyên môn Thạc sỹ Lịch Sử

       Địa chỉ: Đức Ninh Đông - Đồng Hới

4. Châu Thị Hồng Tuyến
           Chuyên môn:ĐHSP Địa

5. Nguyễn Thị Tú

6. Hoàng Thị Bích Hà 

          Chuyên môn: ĐHSP Lịch Sử

           Địa chỉ: Đức Ninh Đông - Đồng Hới

 

4. Tổ Hành chính

 

1. Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổ phó

2. Nguyễn Thị Thu Hiền

3. Nguyễn Nhật Lệ
           Điện thoại:0912819912

 4. Nguyễn Thị Hiền

5. Nguyễn Thị Hồng Hà - Tổ trưởng

 

5. Tổ Ngoại ngữ

 

 1. Nguyễn Thị Thúy

                  Chuyên môn: ĐHSP Anh Văn
                  Địa chỉ: Đồng Phú - Đồng Hới

       2. Hà Hương Giang- Tổ phó

                  Chuyên môn: ĐHSP Anh Văn
                  Địa chỉ: Đồng Phú - Đồng Hới

        3. Trần Thị Hải Bình - Tổ trưởng

                  Chuyên môn: ĐHSP Anh Văn
                  Địa chỉ: Bắc Nghĩa - Đồng Hới

        4. Lê Thị Diệu Hiền
                  Chuyên môn: ĐHSP Anh Văn
                  Địa chỉ: Bắc Lý - Đồng Hới

         5. Trần Thị Phương Anh

                  Chuyên môn: ĐHSP Anh Văn
                  Địa chỉ: Đồng Sơn - Đồng Hới

        6. Lê Thị Thu Thủy
                 Chuyên môn: ĐHSP Anh Văn
                  Địa chỉ: Đồng Sơn - Đồng Hới

6. Tổ Văn

 

 1. Đoàn Thị Thanh Huyền
  • huyên môn: Thạc sĩ Văn học
  • Địa chỉ:Bắc lí - Đồng Hới
 2. Lê Thị Thanh Loan- Tổ phó
  • Chuyên Môn: Thạc sĩ Văn học
  • Địa chỉ: Nam lí - Đồng Hới
 3. Bùi Nguyễn Sao Mai
  • Chuyên môn: ĐHSP Văn
  • Địa chỉ: Bắc Lý - Đồng Hới
 4. Trần Thi Lê Na
  • Chuyên môn: ĐHSP Văn
  • Địa chỉ:Đồng Phú - Đồng Hới
 5. Đào Thị Hải Yến - Tổ trưởng
  • Chuyên môn: Thạc sỹ Văn Học
  • Địa chỉ:Thuận Đức - Đồng Hới
 6. Trần Thị Mai Anh
  • Chuyên môn: ĐHSP Văn
  • Địa chỉ: Đồng Sơn - Đồng Hới
 7. Nguyễn Thị Thủy
  • Chuyên môn: ĐHSP Văn
  • Địa chỉ: Đồng Sơn - Đồng Hới

 

7. Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ

 

 

 1. Nguyễn Thị Việt Hoài
 2. Nguyễn Thị Thúy Thảo- Tổ phó
 3. Bùi Ngọc Lân
 4. Phan Lan Nhi - Tổ trưởng
 5. Cao Thị Gấm 
 6. Võ Thị Ngọc Chiến
 7. Đinh Thị Tuyết
 8. Trương Thị Hương Giang

8. Tổ Toán - Tin

 

Từ trái sang

1. Trần Lam Sơn

2. Bùi Hữu Đức - Tổ phó

3. Trần Thị Huệ

4. Trần Thị Kim Nhung

5. Phạm Thị Sâm

6. Nguyễn Ngọc Lợi

7. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng

8. Nguyễn Thị Yến Phi

9. Nguyễn Xuân Hợp - Tổ phó

10. Đinh Hải Tâm - Điều chuyển từ trường THPT Phan Đình Phùng

5. Đoàn thanh niên

 

 

 

6. Hội phụ huynh

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

1. Trưởng ban: :      
2. Phó ban: