Biểu mẫu

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do dịch Covid-19

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Liên ngành BHXH, Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, . Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do dịch Covid-19

1. Đối tượng áp dụng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động hay gọi chung là doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

2. Thời gian áp dụng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  • Kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH đến tháng 06 năm 2020.
  • Trong trường hợp đến hết tháng 06/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì có thể được xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

huong dan tam dung dong vao quy huu tri va tu tuat do dich covid 19 1

3. Quy trình thực hiện thủ tục hoãn đóng BHXH

Bước 1: Xin xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại

  • Đối với doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên thì lập văn bản đề nghị xác nhận kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.
  • Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản thì làm văn bản đề nghị xác nhận kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính xem xét, xác định và có văn bản trả lời Doanh nghiệp.

Bước 2: Xin áp dụng tạm ngưng đóng bảo hiểm

  • Gửi văn bản xin tạm ngưng đóng bảo hiểm kèm theo giấy xác nhận giảm lao động hoặc thiệt hại tới Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button