Biểu mẫu

Hướng dẫn sử dụng LMS dành cho Giáo viên phổ thông cốt cán

bg2

MỤC LỤC

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn sử dụng LMS dành cho Giáo viên phổ thông cốt cán

I. MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU 4

II. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ LUỒNG NGHIỆP VỤ 4

1. Thuật ngữ và định nghĩa 4

2. Luồng nghiệp vụ GVCC trong giảng dạy 6

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 7

1. Tổng quan màn hình Đăng nhập 7

2. Hướng dẫn tìm hiểu và quản lý nhiệm vụ của GVCC 9

3. Chấm điểm bài luận 11

4. Xem điểm chi tiết của học viên và nhắc nhở học viên 13

5. Xác nhận hoàn thành hỗ trợ khóa học 17

6. Tạo nhóm và dán link Zalo trên khóa học hỗ trợ đồng nghiệp 18

7. Trả lời hỏi đáp của GVPT, gửi hỏi đáp lên GVSP 20

8. Thảo luận 23

9. Tạo lớp học ảo 24

9.1. Tạo và sửa lớp học ảo 24

9.2. Xóa lớp học ảo 28

9.3. Vào Lớp học ảo 29

9.4. Lớp học ảo 29

9.4.1. Tham gia dạy trên website taphuan.csdl.edu.vn 29

9.4.1.1. Thiết lập ban đầu 29

9.4.1.2. Tham gia lớp học ảo 31

9.4.1.3. Chức năng điểm danh 32

9.4.1.4. Cài đặt âm thanh 33

9.4.1.5. Cài đặt máy ảnh 34

9.4.1.6. Bảo vệ 34

9.4.1.7. Người tham gia 35

9.4.1.8. Chia sẻ màn hình 37

9.4.1.9. Trò chuyện 38

9.4.1.10. Ghi lại 39

9.4.1.11. Phòng theo nhóm 40

9.4.1.12. Kết thúc 40

9.4.2. Tham gia dạy trên ứng dụng SmartLMS Etep 41

9.4.2.1. Đăng nhập ứng dụng SmartLMS 41

9.4.2.2. Tham gia lớp học ảo 43

9.5. Tham gia học trực tuyến 47

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button