Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa

Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào? –

Đề bài

– Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa.

– Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.

Lời giải chi tiết

Quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa diễn ra theo trình tự sau:

– Tế bào tuyến trên thành túi tiết ra enzyme vào túi tiêu hóa, các chất dinh dưỡng có trong thức ăn được tiêu hóa hóa học thành các chất đơn giản có kích thước bé (tiêu hóa ngoại bào)

– Thức ăn được tiêu hóa dở được vận chuyển vào trong tế bào biểu mô để tiến hành tiêu hóa nội bào

– Các chất dinh dưỡng được giữ lại, các chất thải được đưa ra lỗ thông trở lại môi trường.

– Thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào thì kích thước thức ăn vẫn lớn, cơ thể không thể hấp thụ được. Vì vậy thức ăn cần được tiếp tục tiêu hóa nội bào (tiêu hóa trong không bào tiêu hóa) trở thành dạng đơn giản để cơ thể có thể sử dụng được.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *