Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

Big Data VN xin giới thiệu tới các bạn mẫu giấy cam kết bảo lãnh nhân sự để đảm bảo người có trách nhiệm bảo lãnh hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất do người lao động mang lại cho công ty, đây là biểu mẫu mới nhất vừa được hoatieu.vn cập nhật, mời các bạn cùng xem và tải về.

Bạn đang xem bài: Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

  • Bộ hồ sơ xin việc đầy đủ bao gồm những gì?
  • Bản cam kết mới nhất
  • Đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

1. Giấy bảo lãnh nhân sự là gì?

Giấy bảo lãnh nhân sự có thể hiểu là giấy được dùng khi một người đứng ra để bảo lãnh cho một người lao động khi đang làm việc tại các công ty, làm việc tại doanh nghiệp để quyền và nghĩa vụ của người lao động được đảm bảo, là căn cứ để đơn vị sử dụng lao động giảm bớt được các rủi ro liên quan đến lĩnh vực về quản lý người lao động.

2. Nội dung của giấy bảo lãnh nhân sự

Bảo lãnh nhân sự là một thủ tục hành cần thiết mà bên sử dụng lao động thường đặt ra đối với người lao động với mục đích là để giảm thiểu tối đa những rủi do mà người lao động gây ra, bảo đảm thực hiện các quy tắc về an toàn trong quá trình người lao động làm việc tại công ty.

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về mẫu giấy bảo lãnh nhân sự. Tuy nhiên cần có đầy đủ các thông tin như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ, đây là phần không thể thiếu trong các văn bản; tiếp theo là ngày, tháng năm.

– Tiếp đó là tên: GIẤY BẢO LÃNH NHÂN SỰ;

– Thông tin của người bảo lãnh như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; quan hệ với người được bảo lãnh; số điện thoại liên hệ.

– Thông tin của người được bảo lãnh như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Cam kết về việc bảo lãnh. Ví dụ: trong quá trình làm việc tại công ty nếu ông/bà….(người được bảo lãnh) gây tổn thất đến tài sản của công ty thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

– Trường hợp người được bảo lãnh không có khả năng bồi thường thiệt hại thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

– Cam kết nội dung thông tin đã khai.

– Cuối cùng là xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường và chữ ký của người bảo lãnh.

3. Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

BẢN CAM KẾT BẢO LÃNH DÂN SỰ

Kính gửi:

Ban Giám đốc Công ty …………….

Bộ phận Nhân sự – Công ty …………..

Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm …… tại ……………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………..Số điện thoại liên hệ …………………………………

Số CMND:…………………………Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ……………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………….………

Tôi viết đơn này xin được tự nguyện cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm công việc ………………………………………………………………….. tại Công ty …………….

Ông/ bà: ………………………………….. Số điện thoại liên hệ ………………….………………

Số CMND:…………………………Ngày cấp ………………….. Nơi cấp …………………….……..

Hộ khẩu thường trú:……………….……………………………………………………………….

Có quan hệ với tôi là:………….……………………………………………………………………

Trong suốt quá trình Ông/bà:………………………….. làm việc tại Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm, nếu ông/bà: ……………………………..………….. có phát sinh bất cứ thiệt hại gì cho Công ty và nhân viên Công ty có liên quan đến trách nhiệm dân sự thì phải bồi thường theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, ông/bà …………………………….. không có khả năng bồi thường hoặc Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết sự việc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty đối với toàn bộ những thiệt hại mà ông/bà ………………..….. đã gây ra.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản này là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………., ngày ….. tháng……. năm……….

Người được bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận những cá nhân kê khai ở trên là nhân thân của người lao động và xác nhận chữ ký cam kết bảo lãnh, Không có trách nhiệm giải quyết các phát sinh giữa người lao động và doanh nghiệp (nếu có).

Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

4. Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự số 2

giay cam ket bao lanh nhan su

Nội dung cơ bản của giấy cam kết bảo lãnh nhân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty ………………………………………..

Người bảo lãnh: …………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………… tại: ………………………………..……………

CMND số: ……………………………………….. cấp ngày …../……/……… tại ………………….

Thường trú tại:……………………………………………………………………………………………….

Quan hệ người được bảo lãnh:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………….……………

Trong quá trình làm việc, nếu ông/bà:………………………………………………….. có gây tổn thất đến tài sản của Công ty …………………………. thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Ông/bà: ……………………………………………………… không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty.

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………, ngày…….. tháng…….. năm 20………

Xác nhận của UBND Phường, xã

Người bảo lãnh

5. Cách viết giấy bảo lãnh nhân sự

Khi viết giấy bảo lãnh cần lưu ý những thông tin dưới đây:

– Khi viết các thông tin về người bảo lãnh cần điền đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin các nhân. Điều kiện bảo lãnh cần phải ghi trung thực không được mập mờ hoặc ghi không chính xác.

– Các thông tin về người được bảo lãnh cũng phải điền đầy đủ, chính xác. Mục đích của việc bảo lãnh cần ghi rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở xem xét để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận việc bảo lãnh.

– Lý do viết đơn bảo lãnh: Người bảo lãnh cần làm đơn trình bày rõ về lý do đứng ra bảo lãnh cho người được bảo lãnh và có cam kết chịu trách nhiệm về người được bảo lãnh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Blog

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *