Vật lý 10

Giải mục I trang 7 SGK Vật Lí 10 – Kết nối tri thức

Đề bài

Giải câu hỏi 1 trang 7 SGK Vật Lí 10

Bạn đang xem bài: Giải mục I trang 7 SGK Vật Lí 10 – Kết nối tri thức

1. Hãy kể tên các lĩnh vực vật lí mà em đã được học ở cấp Trung học cơ sở

2. Em thích nhất lĩnh vực nào của Vật lí? Tại sao?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết

1. Tên các lĩnh vực vật lí mà em đã học ở cấp Trung học cơ sở là: cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, âm học, …

2. Tùy vào từng cá nhân học sinh để đưa ra lĩnh vực yêu thích của mình, ví dụ

– Em yêu thích nhất lĩnh vực cơ học của Vật lí, vì: thông qua lĩnh vực cơ học, em có thể giải thích được một số hiện tượng xảy ra trong cuộc sống như là con người có thể đứng vững được nhờ có lực ma sát hay con người có thể nổi trên mặt nước nhờ có lực đẩy Ác-si-mét,…

– Em yêu thích lĩnh vực nhiệt học của Vật lí, vì: em có thể giải thích một số thí nghiệm vui như hơ quả bóng bay vào ngọn lửa, ngay lập tức quả bóng bay bị nổ, nhưng khi hơ quả bóng bay có chứa nước vào ngọn lửa thì quả bóng bay lại không bị nổ ngay lập tức,…

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button