Giải mục 3 trang 30, 31, 32 SGK Toán 10 tập 1 –

HĐ Khám phá 3

Cho bất phương trình (2x – y + 1 < 0)

Bạn đang xem bài: Giải mục 3 trang 30, 31, 32 SGK Toán 10 tập 1 –

a) Vẽ đường thẳng (y = 2x + 1)

b) Các cặp số (( – 2;0),(0;0),(1;1)) có là nghiệm của bất phương trình đã cho không?

Lời giải chi tiết:

a) Đường thẳng (y = 2x + 1) đi qua điểm (A(0;1)) và (Bleft( { – frac{1}{2};0} right))

170

b)

Vì (2.( – 2) – 0 + 1 =  – 3 < 0)nên (( – 2;0)) là nghiệm của bất phương trình (2x – y + 1 < 0)

Vì (2.0 – 0 + 1 = 1 > 0)nên ((0;0)) không là nghiệm của bất phương trình (2x – y + 1 < 0)

Vì (2.1 – 1 + 1 = 2 > 0)nên (( – 2;0)) không là nghiệm của bất phương trình (2x – y + 1 < 0)

Thực hành 3

Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau:

a) (2x + y – 2 le 0)

b) (x – y – 2 ge 0)

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đường thẳng (Delta :2x + y – 2 = 0) đi qua hai điểm (A(0;2)) và (Bleft( {1;0} right))

Xét gốc tọa độ (O(0;0).) Ta thấy (O notin Delta ) và (2.0 + 0 – 2 =  – 2 < 0)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ (Delta ), chứa gốc tọa độ O

(miền không gạch chéo trên hình)

 1653186671 710 171

b) Vẽ đường thẳng (Delta 😡 – y – 2 = 0) đi qua hai điểm (A(0; – 2)) và (Bleft( {2;0} right))

Xét gốc tọa độ (O(0;0).) Ta thấy (O notin Delta ) và (0 – 0 – 2 =  – 2 < 0)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ (Delta ), không chứa gốc tọa độ O

(miền không gạch chéo trên hình)

 1653186671 718 172

Vận dụng 2

Biểu diễn miền nghiệm của hai bất phương trình sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy:

a) (y ge 2)

b) (x le 4)

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đường thẳng (Delta :y = 2) đi qua hai điểm (A(0;2)) và (Bleft( {1;2} right))

Xét gốc tọa độ (O(0;0).) Ta thấy (O notin Delta ) và ({y_O} = 0 < 2)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ (Delta ), không chứa gốc tọa độ O

(miền không gạch chéo trên hình)

 1653186671 597 173

b) Vẽ đường thẳng (Delta ‘:x = 4) đi qua hai điểm (A'(4;0)) và (B’left( {4;1} right))

Xét gốc tọa độ (O(0;0).) Ta thấy (O notin Delta ‘) và ({x_O} = 0 < 4)

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ (Delta ), chứa gốc tọa độ O

(miền không gạch chéo trên hình)

1653186671 603 174

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Toán 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *