Giải địa lí 10 bài 9 : Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo)

Bạn đang xem bài: Giải địa lí 10 bài 9 : Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 9 : Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo) – trang 32 địa lí 10. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 10 bài 9 : Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất (Tiếp theo) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

2. Quá trình bóc mòn

 • Là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió…) làm các sản phẩm phong hóa rời khỏi vị trí ban đầu của nó.
 • Quá trình bóc mòn có nhiều hình thức khác nhau

a. Xâm thực:

 • Làm chuyển dời các sản phẩm phong hoá
 • Là quá trình bóc mòn do nước chảy, sóng biển, gió, băng hà…
 • Do nước chảy tạm thời: Khe, rãnh…
 • Do dòng chảy thường xuyên: Sông, suối…
 • Xâm thực của sóng biển tạo ra các vịnh, các mũi đất nhô ra biển.
 • Địa hình bị biến dạng: giảm độ cao, sạt lở…

b. Thổi mòn:

 • Quá trình bóc mòn do gió, thường xảy ra mạnh ở những vùng khí hậu khô hạn.
 • Tạo thành những dạng địa hình độc đáo như: nấm đá, cột đá 

c. Mài mòn:

 • Diễn ra chậm chủ yếu trên bề mặt đất đá.
 • Do tác động của nước chảy trên sườn dốc, sóng biển, chuyển động của băng hà tạo dạng địa hình: Vách biển, hàm ếch sóng vỗ, bậc thềm sóng vỗ

3. Qúa trình vận chuyển

 • Là sự tiếp tục của quá trình bóc mòn. Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.
 • Khoảng cách dịch chuyển phụ thuộc vào động năng của quá trình:
  • Vật liệu nhẹ, nhỏ được động năng của ngoại lực cuốn theo.
  • Vật liệu lớn, nặng chịu thêm tác động của trọng lực, vật liệu lăn trên bề mặt đất đá

4. Qúa trình bồi tụ

a. Khái niệm

 • Là quá trình tích tụ các vật liệu phá vỡ

b. Hình thức

 • Tích tụ dần trên đường theo thứ tự giảm dần theo kích thước và trọng lượng
 • Tích tụ và phân lớp theo trọng lượng (khi động năng giảm đột ngột).

c. Kết quả

 • Tạo nên các dạng địa hình bồi tụ: Bãi bồi, đồng bằng phù sa, cồn cát, bãi biển, thềm bồi tụ…

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và….

Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết?

Trả lời:

Một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết đó là:

 • Địa hình bồi tụ do nước chảy: Bãi bồi, đồng bằng phù sa sông
 • Địa hình bồi tụ do gió: Cồn cát, đụn cát ở bờ biển
 • Do sóng biển: Bãi biển

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Qúa trình bóc mòn là gì ? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành?

Trả lời:

Qúa trình bóc mòn là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió….) làm các sản phẩm phong hóa dời khỏi vị trí ban đầu của nó.

Một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành:

Tùy theo nhân tố tác động mà quá trình bóc mòn có các tên gọi khác nhau như: xâm thực, mài mòn, thổi mòn….

Địa hình xâm thực do nước chảy trên bề mặt bao gồm nhiều loại khác nhau như các rãnh sông ( do nước tràn khe), khe rãnh xói mòn (do dòng chảy tạm thời), các thung lũng sông, suối (do dòng chảy thường xuyên), bề mặt đá rỗ tổ ong, những ngọn đá sót hình nấm (do gió tạo thành), vịnh hẹp băng hà, cao nguyên băng hà (do băng hà)…

Câu 2: Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình: Phong hóa, vận chuyển và bồi tụ?

Trả lời:

Qúa trình phong hóa, vận chuyển và bồi tụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Quá trình phong hoá tạo ra các vật liệu phá huỷ cho quá trình vận chuyển bồi tụ là sự kết thúc quá trình vận chuyển và là quá trình tích tụ các vật liệu phá huỷ.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Blog

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *