Giải bài thực hành 2 trang 55 SGK Địa lí 10

Đề bài

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu.

a) Trình tự đọc từng biểu đồ

– Nằm ở đới khí hậu nào trên bản đồ.

– Phân tích yếu tố nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất khoảng bao nhiêu °C?

+ Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu °C?

– Phân tích yếu tố lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa cả năm.

+ Phân bố mưa, thể hiện qua các tháng trong năm (chênh lệch nhiều hay ít; mưa nhiều tập trung vào những tháng nào, bao nhiêu tháng mưa nhiều. Mưa ít hoặc không mưa vào những tháng nào, bao nhiêu tháng).

b) So sánh những điểm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậu

–  Kiểu khí hậu ôn đới hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

–  Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa so với kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

hinh 136 dia 10 ddn

Bạn đang xem bài: Giải bài thực hành 2 trang 55 SGK Địa lí 10

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa hình 14.2 SGK.

Lời giải chi tiết

a)  Đọc các biểu đồ

1653182088 385 10

b) So sánh những điếm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậu: 

– Kiểu khí hậu ôn đới hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

Giống nhau: nhiệt độ trung bình tháng cao nhất không quá 20°C, lượng mưa trung bình giữa các tháng không chênh nhau quá lớn, mưa đều quanh năm.

Khác nhau:

+ Kiểu khí hậu ôn đới hải dương có nhiệt độ tháng thấp nhất vẫn trên 0°C, biên độ nhiệt năm 10°C; kiểu khí hậu ôn đới lục địa nhiệt độ trung hình tháng thấp nhất xuống dưới 0°C (-5°C), biên độ nhiệt độ năm rất lớn (25°C).

+ Ôn đới hải dương mưa nhiều hơn, hầu như quanh năm, mưa nhiều vào mùa thu và đông; ôn đới lục địa mưa ít hơn, mưa nhiều vào mùa hạ.

–  Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa so với kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Giống nhau: đều có một mùa mưa và một mùa khô, biên độ nhiệt năm lớn (trên 10°C).

Khác nhau:

+ Mùa mưa và mùa khô của 2 kiểu khí hậu này ngược nhau.

+ Nhiệt độ trung bình năm ở kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cao hơn (trên 25°C).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *