Giải bài thực hành 1 trang 109 SGK Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào bản số liệu sau:

BẢNG 11. SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á – NĂM 2003

STT

Khu vực

Số khách du lịch đến

(nghìn lượt người)

Chỉ tiêu của khách du lịch

(triệu USD)

1

Đông Á

67230

70594

2

Đông Nam Á

38468

18356

3

Tây Nam Á

41394

18491

– Hãy vẽ biểu đổ cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu Á, năm 2003.

– Tính mức chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch.

– So sánh về số khách và chi tiêu của khách.

– Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ.

– Sử dụng kĩ năng tính toán xử lí số liệu.

– Sử dụng kĩ năng nhận xét bảng số liệu và biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Giải bài thực hành 1 trang 109 SGK Địa lí 11

a) Vẽ biểu đồ

hinh 251 dia 11 ddn

Biểu đổ thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu Á, năm 2003

b) Mức chi tiêu bình quân

– Công thức tính:

hinh 252 dia 11 ddn

    Tương tự ta có kết quả ở bảng:

STT

Khu vực

Chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách

(USD/lượt khách)

1

Đông Á

1050

2

Đông Nam Á

477,2

3

Tây Nam Á

445

c) So sánh

– Về số khách du lịch:

+ Đông Á là khu vực thu hút nhiều lượt khách nhất (67 230 nghìn lượt người).

+ Tiếp đến là khu vực Tây Nam Á (41 394 nghìn lượt người).

+ Đông Nam Á có lượt khách quốc  tế ít nhất (38 468 nghìn lượt người).

– Về chi tiêu khách du lịch quốc tế:

+ Mức chi tiêu của khách ở Đông Á cao nhất (1050 USD/lượt khách, gấp 2,35 lần Đông Nam Á).

+ Đông Nam Á mặc dù có lượt khách đến ít hơn Tây Nam Á nhưng mức chi tiêu của khách lại cao hơn (477,2 USD/lượt khách).

+ Tây Nam Á có mức chi tiêu của khách thấp nhất (445 USD/lượt khách).

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Địa lý 11

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *