Giải bài 8 trang 38 SGK Toán 10 tập 1

Đề bài

Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.

Bạn đang xem bài: Giải bài 8 trang 38 SGK Toán 10 tập 1

Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.

Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe. Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

Lập công thức tính tiền cho thuê của mỗi công ty. Đánh giá hiệu hai hàm số so với 0 rồi đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Công ty A: \({y_A} = 3750 + 5.x\)(nghìn đồng)

Công ty B: \({y_B} = 2500 + 7,5.x\)(nghìn đồng)

Với \(550 \le x \le 600\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}\left( {3750 + 5.x} \right) – \left( {2500 + 7,5x} \right)\\ = 1250 – 2,5x\end{array}\)

\(550 \le x \le 600\)\( \Leftrightarrow 2,5.550 \le 2,5x \le 2,5.600\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 1250 – 1370 \ge 1250 – 2,5x \ge  – 250\\ \Leftrightarrow  – 250 \le 1250 – 2,5x \le  – 120\\ \Rightarrow {y_A} – {y_B} < 0\end{array}\)

Vậy chi phí thuê xe công ty A thấp hơn.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Toán 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *