Giải bài 7 trang 15 SGK Toán 10 tập 1 dễ hiểu nhất

Dưới đây là đề bài và lời giải của bài 7 trang 15 SGK Toán 10 tập 1. Mời các bạn đón xem

Đề bài 7 trang 15 SGK Toán 10 tập 1

Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau đây:

a) \(\exists x \in \mathbb{N},x + 3 = 0\)

b) \(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} + 1 \ge 2x\)

c) \(\forall a \in \mathbb{R},\sqrt {{a^2}}  = a\)

Phủ định của mệnh đề “\(\forall x \in X,P(x)\)” là “\(\exists x \in X,\overline {P(x)} \)”

Phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in X,P(x)\)” là “\(\forall x \in X,\overline {P(x)} \)”

Lời giải chi tiết 7 trang 15 SGK Toán 10 tập 1

a) Mệnh đề sai, vì chỉ có \(x =  – 3\) thảo mãn \(x + 3 = 0\)nhưng \( – 3 \notin \mathbb{N}\).

Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là: “\(\forall x \in \mathbb{N},x + 3 \ne 0\)”.

b) Mệnh đề đúng, vì  \({(x – 1)^2} \ge 0\) hay\({x^2} + 1 \ge 2x\) với mọi số thực x.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là: “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} + 1 < 2x\)”

c) Mệnh đề sai, vì có \(a =  – 2 \in \mathbb{R},\sqrt {{{( – 2)}^2}}  = 2 \ne a\)

Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là: “\(\exists a \in \mathbb{R},\sqrt {{a^2}}  \ne a\)”.

Tổng kết: Trên đây là đáp án và lời giải bài 7 trang 15 SGK Toán 10 tập 1. Mong rằng nó sẽ hữu ích với các bạn cho việc giải toán. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *