Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 182 SBT Sinh học 10

Câu 6

6. Thuật ngữ Nuclêôcapsit dùng để chỉ phức hợp giữa

Bạn đang xem bài: Giải bài 6,7,8,9,10 trang 182 SBT Sinh học 10

A. Axit Nuclêic và Capsit.

B. Axit Nuclêic, Capsit và vỏ ngoài.

C. Axit Nuclêic Capsit và Lipit.

D. Axit Nuclêic và vỏ ngoài.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Thuật ngữ Nuclêôcapsit dùng để chỉ phức hợp giữa Axit Nuclêic và Capsit

Chọn A

Câu 7

7. Virut trần là

A. Phân tử ADN không được bọc vỏ capsit.

B. Phân tử ARN không được bọc vỏ capsit.

C. Vỏ capsit rỗng, không chứa axit nuclêic.

D. Virut hoàn chỉnh có cả axit nuclêic và vỏ capsit, nhưng không được bao bởi vỏ ngoài.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Virut trần là virut hoàn chỉnh có cả axit nuclêic và vỏ capsit, nhưng không được bao bởi vỏ ngoài.

Chọn D

Câu 8

8. Virut nào sau đây có cấu tạo dạng khối đa diện ?

A. Virut gây khảm thuốc lá.

B. Virut gây bệnh dại.

C. Virut gây bệnh bại liệt.

D. Virut gây bệnh sởi.

Phương pháp giải:

Xem lại Hình thái virut

Lời giải chi tiết:

Virut gây bệnh bại liệt có cấu tạo dạng khối đa diện

Chọn C

Câu 9

9. Virut nào sau đây có cấu trúc xoắn ?

A. Virut hecpet.

B.Virut bại liệt.

C. Virut ađênô.

D. Virut cúm.

Phương pháp giải:

Xem lại Hình thái virut

Lời giải chi tiết:

Virut cúm có cấu trúc xoắn

Chọn D

Câu 10

10. Virut nào sau đây vừa có cấu trúc khối vừa có cấu trúc xoắn ?

A. HIV.

B. Virut cúm.

C. Thể thực khuẩn.

D. Virut bại liệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Hình thái virut

Lời giải chi tiết:

Thể thực khuẩn vừa có cấu trúc khối vừa có cấu trúc xoắn

Chọn C

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button