Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 160 SBT Sinh học 10

Câu 6

6. Khi nuôi cấy liên tục, không có pha nào dưới đây ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 6,7,8,9,10 trang 160 SBT Sinh học 10

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Khi nuôi cấy liên tục, không có pha tiềm phát.

Chọn A

Câu 7

7. Trong nuôi cấy không liên tục, ở pha nào thu được nhiều sinh khối nhất ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Trong nuôi cấy không liên tục, ở pha luỹ thừa thu được nhiều sinh khối nhất 

Chọn B

Câu 8

8. Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc I tích luỹ chủ yếu ở pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc I tích luỹ chủ yếu ở pha luỹ thừa.

Chọn B

Câu 9

9. Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc II (kháng sinh, độc tố nấm tích luỹ chủ yếu ở pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Khi nuôi cấy không liên tục, chất trao đổi bậc II (kháng sinh, độc tố nấm tích luỹ chủ yếu ở pha cân bằng.

Chọn C

Cau 10

10. Loại bào tử nào sau đây được hình thành không phải vì mục đích sinh sản ?

A. Nội bào tử của Bacillus subtilis.

B. Bào tử đính của nấm sợi.

C. Bào tử của nấm men.

D. Bào tử của xạ khuẩn.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Nội bào tử của Bacillus subtilis được hình thành không phải vì mục đích sinh sản. 

Chọn A

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button