Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 167 SBT Sinh học 10

Câu 41

41. Những vi khuẩn sinh trưởng tốt ở 20 – 40°C thuộc nhóm nào sau đây ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 41,42,43,44,45 trang 167 SBT Sinh học 10

A. Vi sinh vật ưa lạnh.

B. Vi sinh vật ưa ấm.

C. Vi sinh vật ưa nhiệt.

D. Vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết:

Những vi khuẩn sinh trưởng tốt ở 20 – 40°C thuộc nhóm vi sinh vật ưa ấm. 

Chọn B

Câu 42

42. Những vi khuẩn sinh trưởng tốt ở nhiệt độ dưới 15°C thuộc nhóm nào sau đây ?

A. Vi sinh vật ưa lạnh.

B. Vi sinh vật ưa ấm. 

C. Vi sinh vật ưa nhiệt.

D. Vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết:

Những vi khuẩn sinh trưởng tốt ở nhiệt độ dưới 15°C thuộc nhóm vi sinh vật ưa lạnh. 

Chọn A

Câu 43

43. Những vi khuẩn sinh trưởng được ở 95 – 100°C thuộc nhóm nào sau đây ?

A. Vi sinh vật ưa lạnh.

B. Vi sinh vật ưa ấm.

C. Vi sinh vật ưa nhiệt.

D. Vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết:

Những vi khuẩn sinh trưởng được ở 95 – 100°C thuộc nhóm vi sinh vật ưa siêu nhiệt. 

Chọn D

Câu 44

44. Vi khuẩn thuộc nhóm nào sau đây có khả năng gây bệnh cho người ?

A. Vi sinh vật ưa lạnh.

B. Vi sinh vật ưa ấm.

C. Vi sinh vật ưa nhiệt.

D. Vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết:

Vi sinh vật ưa ấm có khả năng gây bệnh cho người. 

Chọn B

Câu 45

45. Vi sinh vật nào sau đây thuộc nhóm ưa axit ?

A. Đa số vi khuẩn.

B. Xạ khuẩn.

C. Nấm men, nấm mốc.

D. Tảo đơn bào.

Phương pháp giải:

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết:

Nấm men, nấm mốc thuộc nhóm ưa axit. 

Chọn C

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button