Sinh học 12

Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 61

Đề bài

“Gánh nặng di truyền” là gì? Nêu các biện pháp nhằm hạn chế “gánh nặng di truyền” cho loài người

Bạn đang xem bài: Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 61

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem lí thuyết Bảo vệ vốn gen người

Lời giải chi tiết

a) “Gánh nặng di truyền” là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể người các đột biến gây chết và nửa gây chết thường mang bản chất di truyền lặn. Khi các đột biến này chuyển qua trạng thái đồng hợp sẽ làm chết thể mang nó hay làm giảm sức sống của họ.

b) Các biện pháp làm giảm gánh nặng di tpuyền cho loài người

– Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến

– Thực hiện tư vấn di truyền học và sàng lọc trước sinh giúp giảm thiểu việc sinh ra những trẻ tật nguyền.

– Tránh giao phối cận huyết (kết hôn giữa những người họ hàng) —> hạn chế sinh ra các trẻ đồng hợp về các gen gây chết và nửa gây chết.

– Sử dụng liệu pháp gen (thay gen bệnh bằng gen lành). Tuy nhiên, đây là kĩ thuật của tương lai, vì hiện tại chỉ làm được đối với rất ít bệnh.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button