Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 166 SBT Sinh học 10

Câu 36

36. Trong các chất sau đây, chất nào ức chế vi khuẩn một cách chọn lọc ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 36,37,38,39,40 trang 166 SBT Sinh học 10

A. Cồn Êtilic.

B. Axit Lactic.

C. Pênixilin.

D. Phênol.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Pênixilin ức chế vi khuẩn một cách chọn lọc. 

Chọn C

Câu 37

37*.Trong các chất sau đây, chất nào không có nguồn gốc vi sinh vật ?

A. Cồn Êtilic.

B. Axit Lactic.

C. Pênixilin.

D. Phênol.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Phênol không có nguồn gốc vi sinh vật. 

Chọn D

Câu 38

38.* Điều nào sau đây khiến cho cồn Êtilic, axit Lactic, H202 không được coi là chất kháng sinh ?

A. Là hợp chất hữu cơ.

B. Có nguồn gốc vi sinh vật.

C. Có khả năng ức chế vi sinh vật.

D. Chỉ ức chế ở nồng độ cao và không có tính chọn lọc.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Cồn Êtilic, axit Lactic, H202 không được coi là chất kháng sinh vì chúng chỉ ức chế ở nồng độ cao và không có tính chọn lọc. 

Chọn D

Câu 39

39. Đa số vi sinh vật trong tự nhiên thuộc nhóm nào sau đây ?

A. Vi sinh vật ưa lạnh.

B. Vi sinh vật ưa ấm.

C. Vi sinh vật ưa nhiệt.

D. Vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết:

Đa số vi sinh vật trong tự nhiên thuộc nhóm vi sinh vật ưa ấm. 

Chọn B

Câu 40

40. Những vi khuẩn mọc được ở nhiệt độ 50 – 55°C thuộc nhóm nào sau đây ?

A. Vi sinh vật ưa lạnh.

B. Vi sinh vật ưa ấm.

C. Vi sinh vật ưa nhiệt.

D. Vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Các yếu tố lí học

Lời giải chi tiết:

Những vi khuẩn mọc được ở nhiệt độ 50 – 55°C thuộc nhóm vi sinh vật ưa nhiệt. 

Chọn C

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button