Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 165 SBT Sinh học 10

Câu 31

31. Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố đại lượng ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 31,32,33,34,35 trang 165 SBT Sinh học 10

A. C, O.

B. Mn.

C. P. 

D. N.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Mn không phải là nguyên tố đại lượng. 

Chọn B

Câu 32

32. Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố vi lượng ?

A. Zn.

B. Mo.

C. Mg.

D. Cu.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Mg không phải là nguyên tố vi lượng. 

Chọn C

Câu 33

33. Các chất nào sau đây có khả năng ức chế sinh trưởng của vi sinh vật gây bệnh ?

A. Cồn Êtilic.

B. Axit Lactic.

C. Phênol.

D. Cả A, B và C

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Cả 3 chất trên đều có khả năng ức chế sinh trưởng của vi sinh vật gây bệnh. 

Chọn D

Câu 34

34. Điều nào sau đây không đúng khi nói về các chất sát trùng như cồn Êtilic. Phênol, các Halôgen (Iôt, Clo, Brôm và Fluo) ?

A. Có khả năng ức chế và giết vi sinh vật gây bệnh.

B. Ức chế vi sinh vật gây bệnh một cách không chọn lọc.

C. Ức chế vi sinh vật gây bệnh một cách chọn lọc.

D. Ở nồng độ thấp thì ức chế, ở nồng độ cao thì tiêu diệt.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Các chất sát trùng như cồn Êtilic. Phênol, các Halôgen (Iôt, Clo, Brôm và Fluo) không ức chế vi sinh vật gây bệnh một cách chọn lọc. 

Chọn C

Câu 35

35. Trong các chất sau đây, chất nào là chất kháng sinh ?

A. Cồn Êtilic.

B. Axit Lactic.

C. Pênixilin.

D. Phênol.

Phương pháp giải:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải chi tiết:

Pênixilin là chất kháng sinh.

Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button