Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 99,100 SBT Sinh học 10

Câu 21

21. Trong thí nghiệm tách chiết ADN từ gan gà bằng nước cốt dứa có các thao tác :

Bạn đang xem bài: Giải bài 21,22,23,24,25 trang 99,100 SBT Sinh học 10

(1) Dùng nước cốt dứa để phân giải prôtêin của tế bào gan gà.

(2) Dùng nước rửa chén bát để phá huỷ màng tế bào và màng nhân.

(3) Nghiền mẫu vật và lọc dịch nghiền,

(4) Kết tủa ADN trong dung dịch cồn 70°.

Trình tự đúng của các bước cần làm là :

A. (1) → (2) → (3) → (4).

B. (3) → (2) → (1) → (4).

C. (3) → (1) → (2) → (4).

D. (4) → (1) → (2) → (3).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết:

Trình tự đúng của các bước cần làm là: (3) → (2) → (1) → (4).

Chọn B

Câu 22

22. Trong thí nghiệm tách chiết ADN, sử dụng nước cốt dứa để

A. tạo môi trường axit.

B. kết tủa ADN.

C. phân giải prôtêin.

D. phân giải lipit. 

Phương pháp giải:

Trong nước cốt dứa có enzim.

Lời giải chi tiết:

Trong thí nghiệm tách chiết ADN, sử dụng nước cốt dứa để phân giải prôtêin.

Chọn C

Câu 23

23. Trong thí nghiệm tách chiết ADN, sử dụng nước tẩy rửa nhằm mục đích

A. phân giải prôtêin.

B. phân giải lipit.

C. làm sạch ống thí nghiệm.

D. kết tủa ADN.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết:

Trong thí nghiệm tách chiết ADN, sử dụng nước tẩy rửa nhằm mục đích phân giải lipit.

Chọn B

Câu 24

24. Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào tạo được nhiều ATP nhất ?

A. Đường phân.

B. Chu trình Crep.

C. Chuỗi chuyền êlectron.

D. Cả 3 giai đoạn đều tạo ra số phân tử ATP như nhau.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Trong hô hấp tế bào, Chuỗi chuyền êlectron tạo được nhiều ATP nhất.

Chọn C

Câu 25

25. Nhận định nào sau đây không đúng về giai đoạn đường phân ?

A. Là con đường chuyển hoá 1 phân tử glucôzơ thành 2 phân tử axit piruvic.

B. Tất cả các loại enzim của giai đoạn đường phân đều có trong tế bào chất của tế bào.

C. Ở tế bào nhân thực, đường phân diễn ra trong ti thể.

D. Tổng hợp được 4 phân tử ATP.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Nhận định không đúng về giai đoạn đường phân là C: ở tế bào nhân thực, đường phân diễn ra trong tế bào chất.

Chọn C

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button