Địa lý 12

Giải bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 12

Đề bài

Dựa vào bảng 23.1 SGK Địa lí 12, em hãy:

Bạn đang xem bài: Giải bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 12

– Tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990=100%).

– Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt nói chung và từng nhóm cây trồng nói riêng.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán, khai thác và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

– Tính tốc độ tắng trưởng (Công thức: Tốc độ tăng trường A = Giá trị năm trước / giá trị lấy năm làm mốc x 100%).

Từ công thức trên, ta tính được bảng dưới đây:

– Nhận xét và giải thích

+ Ngành trồng trọt có tốc độ tăng trưởng nhanh và liên tục (100% lên 217% năm 2005).

Trong đó:

+ Cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (382,3 % năm 2005), tiếp đến là rau đậu (256,8%).

+ Cây lương thực, cây ăn quả và các loại cây khác có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt (lần lượt là 191.8%. 160,0% và 142.3%).

– Giải thích: Ngành trồng trọt đóng vai trò quan trọng với đời sống, nền kinh tế nước ta, vì vậy luôn được chú trọng phát triển. Chính sách hiện nay là đẩy mạnh cây công nghiệp, cây ăn quả để làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Địa lý 12

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button