Giải bài 2.11 trang 32 SGK Toán 10 tập 1

Đề bài

Cho hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x – y <  – 3\\2y \ge  – 4\end{array} \right.\). Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho?

Bạn đang xem bài: Giải bài 2.11 trang 32 SGK Toán 10 tập 1 –

A. (0;0)

B. (-2;1)

C. (3;-1)

D. (-3;1)

Thay tọa độ các điểm vào, nếu điểm nào thỏa mãn thì điểm đó thuộc miền nghiệm của hệ.

Lời giải chi tiết

Thay tọa độ điểm (0;0) vào ta được: \(\left\{ \begin{array}{l}0 – 0 <  – 3\left( {ktm} \right)\\2.0 \ge  – 4\left( {tm} \right)\end{array} \right.\)

=> Loại A

Thay tọa độ điểm (-2;1) vào ta được: \(\left\{ \begin{array}{l} – 2 – 1 <  – 3\left( {ktm} \right)\\2.1 \ge  – 4\left( {tm} \right)\end{array} \right.\)

=> Loại B.

Thay tọa độ điểm (3;-1) vào ta được: \(\left\{ \begin{array}{l}3 – \left( { – 1} \right) <  – 3\left( {ktm} \right)\\2.\left( { – 1} \right) \ge  – 4\left( {tm} \right)\end{array} \right.\)

Loại C

Thay tọa độ điểm (-3;1) vào ta được: \(\left\{ \begin{array}{l} – 3 – 1 <  – 3\left( {tm} \right)\\2.1 \ge  – 4\left( {tm} \right)\end{array} \right.\)

Chọn D.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Toán 10

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *