Sinh học 10

Giải bài 18 trang 56 SBT Sinh học 10

Đề bài

Hình vẽ sau cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.

Bạn đang xem bài: Giải bài 18 trang 56 SBT Sinh học 10

2017 04 01 133029

Hãy cho biết 1, 2, 3 có thể là những chất gì? Nêu cơ chế vận chuyển các chất 1, 2,3, đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem lý thuyết Vận chuyển thụ động

Xem lý thuyết Vận chuyển chủ động

Lời giải chi tiết

Kí hiệu

Các chất

Cơ chế vận chuyển

1

Có kích thước nhỏ bé, không phân cực (O2, CO2, NO…), chất hoà tan trong lipit (este, stêrôit).

– Vận chuyển thụ động không cần pecmêaza.

– Khuếch tán trực tiếp qua màng.

– Không tiêu tốn ATP.

2

Các chất phân cực, các ion, các chất có kích thước phân tử lớn (Na+, K+, H\ glucôzơ, axit amin…).

– Vận chuyển thụ động cần các kênh đặc hiệu là pecmêaza.

– Khuếch tán nhanh có chọn lọc.

– Không tiêu tốn ATP.

3

Các chất cần thiết ở môi trường ngay cả khi nồng độ chất này thấp hơn so với ở bên trong tế bào.

– Vận chuyển chủ động, ngược chiều građien nồng độ.

– Cần năng lượng ATP.

– Cần kênh prôtêin đặc hiệu, có thể vận chuyển đơn chất hay đồng chuyển, đối chuyển.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button