Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 183 SBT Sinh học 10

Câu 11

11. Phagơ là virut kí sinh ở

Bạn đang xem bài: Giải bài 11,12,13,14,15 trang 183 SBT Sinh học 10

A. vi khuẩn.

B. người

C. động vật.

D. thực vật.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Phagơ là virut kí sinh ở vi khuẩn.

Chọn A

Câu 12

12. Tất cả các virut đều có

A. vỏ capsit.

B. vỏ ngoài.

C. gai glicôprôtêin nằm trên vỏ ngoài.

D. enzim phiên mã ngược.

Phương pháp giải:

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết:

Tất cả các virut đều có vỏ capsit.

Chọn A

Câu 13

13. Prôtêin bề mặt của virut gắn đặc hiệú vào thụ thể thích hợp của tế bào vào giai đoạn nào ?

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập.

C. Sinh tổng hợp.

D. Lắp ráp và giải phóng.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Prôtêin bề mặt của virut gắn đặc hiệú vào thụ thể thích hợp của tế bào vào giai đoạn Hấp phụ.

Chọn A

Câu 14

14. Virut chui vào tế bào, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic vào tế bào chất xảy ra ở giai đoạn nào trong các giai đoạn sau đây ?

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập.

C. Sinh tổng hợp.

D. Lắp ráp.

E. Giải phóng.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Virut chui vào tế bào, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic vào tế bào chất xảy ra ở giai đoạn nào trong các giai đoạn Xâm nhập.

Chọn B

Câu 15

15. Ở giai đoạn nào sau đây virut kiểm soát bộ máy của tế bào để tổng hợp mạnh mẽ hệ gen và prôtêin của mình ?

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập.

C. Sinh tổng hợp.

D. Lắp ráp.

E. Giải phóng.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn Lắp ráp virut kiểm soát bộ máy của tế bào để tổng hợp mạnh mẽ hệ gen và prôtêin của mình

Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button