Sinh học 11

Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 11

Đề bài

Chứng minh hô hấp là quá trình sinh lí trung tâm của thực vật.

Bạn đang xem bài: Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Chứng minh dựa vào hai tiêu chuẩn sau:

– Hô hấp là trung tâm quá trình trao đổi chất trong tế bào 

– Hô hấp là trung tâm năng lượng của tế bào

Lời giải chi tiết

– Hô hấp là trung tâm quá trình trao đổi chất trong tế bào:

+ Nhờ hô hấp mà các cơ chất như cacbonhidrat, lipit, protein, có thể biến đổi qua lại với nhau (vì các cơ chất này đều tham gia vào chu trình Crep).

+ Các sản phẩm trung gian của quá trình hô hấp dùng làm nguyên liệu tổng hợp nên các thành phần của tế bào. Hô hấp và quang hợp tạo nên chất hữu cơ cần thiết cho tế bào.

– Hô hấp là trung tâm năng lượng của tế bào:

+ Hô hấp chuyển hóa năng lượng có trong hợp chất hóa học từ quang hợp thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây: quá trình quang hợp và các quá trình sinh tổng hợp các chât khác protein, lipit, acid amin… của cây xanh cần ATP.

+ Các quá trình phân chia tế bào, cảm ứng, sinh trưởng, vận động cũng cần ATP.

THPT Đồng Hới 

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button