Sinh học 11

Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11

Đề bài

Nêu lên sự khác nhau giữa hô hấp và hô hấp sáng ở thực vật

Bạn đang xem bài: Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Dựa vào các tiêu chí: xảy ra so với quang hợp, chuỗi vận chuyển electron trong ti thể, tạo NH3, sự phụ thuộc vào CO2 môi trường (mô lá), ATP để lập bảng so sánh 

Lời giải chi tiết

Chỉ tiêu so sánh

Hô hấp

Hô hấp sáng

Xảy ra so với quang hợp

Có thể xảy ra không đồng thời với quang hợp (tối)

Xảy ra không đồng thời với quang hợp(cần ánh sáng)

Chuỗi vận chuyển electron trong ti thể

Có sự tham gia của chuỗi electron hô hấp

Không có

Tạo NH3

Không có

Có

Sự phụ thuộc vào CO2 môi trường

Không

Có

ATP

Tạo ATP

Tiêu tốn ATP

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button