Sinh học 11

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 11 trang 61

Câu 6

6. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng lưới?

Bạn đang xem bài: Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 11 trang 61

A. Sứa, san hô, hải quỳ

B. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

C. Cá, ếch, thằn lằn:

D. Trùng roi, trùng amip.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Sứa, san hô, hải quỳ có hệ thần kinh dạng lưới

Chọn A

Câu 7

7. Trong các sinh vật sau, loại nào có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?

A. Giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

B. Sứa, san hô, hải quỳ.

C. Cá, ếch, thằn 

D. Trùng roi, trùng amip.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Giun đất, bọ ngựa, cánh cam có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

Chọn A

Câu 8

8. Ở thuỷ tức, khi bị kích thích tại một điểm trên cơ thể thì

A. một phần cơ thể phán ứng.

B. toàn cơ thế phản ứng.

C. chỉ điểm đó phán ứng.

D. phần tua phán ứng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Ở thuỷ tức, khi bị kích thích tại một điểm trên cơ thể thì toàn cơ thế phản ứng.

Chọn B

Câu 9

9. Trong mắt, tế bào que có khả năng hưng phấn cao hơn tế bào hình nón là do tế bào hình nón

A. có khả năng hưng phấn với ánh sáng mạnh.

B. không có khả năng hưng phấn.

C. có khả năng hưng phấn với ánh sáng yếu.

D. khả năng hưng phấn ngang nhau.

Phương pháp giải:

Trong mắt, tế bào que có khả năng hưng phấn cao hơn tế bào hình nón là do tế bào hình nón có khả năng hưng phấn với ánh sáng yếu

Lời giải chi tiết:

Trong mắt, tế bào que có khả năng hưng phấn cao hơn tế bào hình nón là do tế bào hình nón có khả năng hưng phấn với ánh sáng yếu

Chọn C

Câu 10

10. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo hình thức

A. phản xạ.

B. co rút chất nguyên sinh,

C. phán xạ có điều kiện.

D. tầng co thắt cơ thể.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo hình thức  phản xạ.

Chọn A

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button