Sinh học 11

Giải bài 6,7,8,9 SBT Sinh học 11 trang 51

Câu 1

6. Cây thích ứng với môi trường của nó bằng

Bạn đang xem bài: Giải bài 6,7,8,9 SBT Sinh học 11 trang 51

A. hướng động và ứng động.

B. đóng khí khổng, lá cụp xuống,

C. sự tổng hợp sắc tố.

D. thay đổi cấu trúc tế bào.

Phương pháp giải:

Cây thích ứng với môi trường của nó bằng hướng động và ứng động.

Lời giải chi tiết:

Cây thích ứng với môi trường của nó bằng hướng động và ứng động.

Chọn A

Câu 2

7. Sự tăng áp suất trương làm chuyến động lá và hoa là do có sự thay đổi về

A. vị trí lạp không màu

B. nồng độ K+.

C. cấu trúc phitôcrôm

D. vị trí của lông hút.

Phương pháp giải:

Nồng độ K+ làm thay đổi áp suất trương làm chuyển động lá và hoa

Lời giải chi tiết:

Sự tăng áp suất trương làm chuyến động lá và hoa là do có sự thay đổi về nồng độ K+.

Chọn B

Câu 3

8. Một ứng động diễn ra ở cây là do

A. tác nhân kích thích một phía.

B. tác nhân kích thích không định hướng,

C. tác nhân kích thích định hướng.

D. tác nhân kích thích của mồi trường

Phương pháp giải:

Một ứng động diễn ra ở cây là do tác nhân kích thích không định hướng,

Lời giải chi tiết:

Một ứng động diễn ra ở cây là do tác nhân kích thích không định hướng

Chọn B

Câu 4

9. Các cây ăn thịt thu nhập chủ yếu từ con mồi

A. nước.                            B. vi lượng

C. phôtpho.                       D. nitơ.

Phương pháp giải:

Các cây ăn thịt thu nhập chủ yếu từ con mồi nitơ.

Lời giải chi tiết:

Các cây ăn thịt thu nhập chủ yếu từ con mồi nitơ.

Chọn D

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button