Sinh học 11

Giải bài 2 trang 44 SBT Sinh học 11

Đề bài

Trình bày cơ chế hướng sáng dương của thân và hướng sáng âm của rễ.

Bạn đang xem bài: Giải bài 2 trang 44 SBT Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Lượng auxin nhiều là tác nhân kích thích sự kéo dài của tế bào. Hướng sáng dương của thân và hướng sáng âm của rễ dựa vào sự dịch chuyển auxin (auxin dịch chuyển về phía ít ánh sáng)

Lời giải chi tiết

Khi ánh sáng tác động đến tế bài miền sinh trưởng, auxin (acid indol axetic) trong tế bào chuyển từ miền được chiếu sáng đến miền không được chiếu sáng (tức là auxin dịch chuyển về phía ít ánh sáng). Mà lượng auxin nhiều là tác nhân kích thích sự kéo dài của tế bào. Phía thân không được chiếu sáng sẽ sinh trưởng nhanh hơn phía được chiếu sáng -> Thân sinh trưởng uốn cong theo hướng ánh sáng.

Ngược lại, đối với rễ, nồng độ auxin cao gây ức chế sinh trưởng các tế bào rễ ở phía không được chiếu sáng. Vì vậy, rễ sinh trưởng theo chiều tránh xa nguồn ánh sáng

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button