Sinh học 11

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 61

Câu 1

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

Bạn đang xem bài: Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 11 trang 61

1. Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể

A. phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

B. phản ứng lại các kích thích của môi trường một cách gián tiếp.

C. phản ứng tức thời các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

D. cảm nhận các kích thích của môi trường.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

Chọn A

Câu 2

2. Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi

A. hệ thần kinh.

B. thụ quan.

C. cơ hoặc tuyến.

D. dây thần kinh.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức và mức độ phản ứng được quyết định bởi hệ thần kinh.

Chọn A

Câu 3

3. Hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

B. não bộ và dây thần kinh não.

C. tuỷ sống và.dây thần kinh tuỷ.

D. não bộ và tuỷ sống. 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh dạng ống gồm có thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

Chọn A

Câu 4

4. Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì

A. phần đuôi phản ứng.

B. toàn thân phản ứng.

C. điểm đó phản ứng.

D. phần đầu phản ứng.

Phương pháp giải:

Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì điểm đó phản ứng

Lời giải chi tiết:

Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì điểm đó phản ứng

Chọn C

Câu 5

5. Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật

A. có hệ thần kinh dạng lưới.

B. có hệ thần kính dạng chuỗi hạch.

C. có hệ thần kinh dạng ống.

D. Nguyên sinh

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cảm ứng động vật

Lời giải chi tiết:

Khi bị kích thích, cơ thể phản ứng bằng cách co toàn thân là thuộc động vật có hệ thần kinh dạng lưới.

Chọn A

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button