Đơn xin làm việc tại nhà 2022 – Đơn xin làm việc online

Làm việc ở nhà nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay là điều người lao động mong muốn. Sau đây là Đơn xin làm việc tại nhà gửi lên giám đốc công ty để các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem bài: Đơn xin làm việc tại nhà 2022 – Đơn xin làm việc online

…….., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Kính gửi: – Ban giám đốc công ty ……

– Trưởng phòng …………..

– Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Tôi tên là: ……………………………….

Sinh ngày …/…/…

Giấy chứng minh nhân dân/CCCD số: 000000000 cấp ngày…/…/… tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Hiện tôi đang là nhân viên đảm nhận vị trí …………… của phòng ………… trong công ty.

Tôi biết là [tên công ty] chưa từng có tiền lệ này. Do hoàn cảnh gia đình có đối tượng là trẻ nhỏ (con tôi – cháu …. tuổi) và có người già (bố/mẹ – …. tuổi, có bệnh nền là huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, tiểu đường,…) đều là những đối tượng đề kháng kém trước dịch bệnh. Cũng như là điều kiện làm việc công ty có đủ công nghệ để đáp ứng được hoàn cảnh làm việc từ xa.

Nên nay tôi viết đơn này mong công ty chấp thuận cho tôi được làm việc online tại nhà theo tinh thần làm việc Work From Home, an toàn mùa dịch.

Tôi xin hứa khi làm việc tại nhà sẽ đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nếu làm việc tại nhà không hiệu quả, tôi sẽ quay lại hình thức làm việc như cũ. [Hoặc Đưa ra đề xuất khác]

Tôi kính mong Quý công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…….., ngày….tháng…năm…..

ĐƠN XIN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……

Căn cứ Nội quy, quy chế công ty công ty ………….. (Nếu có)

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Sinh ngày …/…/…

Giấy chứng minh nhân dân/CCCD số: 000000000 cấp ngày…/…/… tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan một sự việc như sau:

Hiện tại, tôi đang là nhân viên thuộc bộ phận ……., công ty……… . Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp (Nêu ra lý do chính đáng để được công ty chấp thuận) nên tôi xin phép công ty cho tôi được phép làm việc online tại nhà

Tôi hứa sẽ đảm bảo năng suất công việc như làm việc tại công ty.

Tôi kính mong Quý công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Làm việc ở nhà nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay là điều người lao động mong muốn. Sau đây là Đơn xin làm việc tại nhà gửi lên giám đốc công ty để các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem bài: Đơn xin làm việc tại nhà 2022 – Đơn xin làm việc online

…….., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Kính gửi: – Ban giám đốc công ty ……

– Trưởng phòng …………..

– Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Tôi tên là: ……………………………….

Sinh ngày …/…/…

Giấy chứng minh nhân dân/CCCD số: 000000000 cấp ngày…/…/… tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Hiện tôi đang là nhân viên đảm nhận vị trí …………… của phòng ………… trong công ty.

Tôi biết là [tên công ty] chưa từng có tiền lệ này. Do hoàn cảnh gia đình có đối tượng là trẻ nhỏ (con tôi – cháu …. tuổi) và có người già (bố/mẹ – …. tuổi, có bệnh nền là huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, tiểu đường,…) đều là những đối tượng đề kháng kém trước dịch bệnh. Cũng như là điều kiện làm việc công ty có đủ công nghệ để đáp ứng được hoàn cảnh làm việc từ xa.

Nên nay tôi viết đơn này mong công ty chấp thuận cho tôi được làm việc online tại nhà theo tinh thần làm việc Work From Home, an toàn mùa dịch.

Tôi xin hứa khi làm việc tại nhà sẽ đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nếu làm việc tại nhà không hiệu quả, tôi sẽ quay lại hình thức làm việc như cũ. [Hoặc Đưa ra đề xuất khác]

Tôi kính mong Quý công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…….., ngày….tháng…năm…..

ĐƠN XIN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……

Căn cứ Nội quy, quy chế công ty công ty ………….. (Nếu có)

Tôi tên là: Nguyễn Văn A

Sinh ngày …/…/…

Giấy chứng minh nhân dân/CCCD số: 000000000 cấp ngày…/…/… tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan một sự việc như sau:

Hiện tại, tôi đang là nhân viên thuộc bộ phận ……., công ty……… . Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp (Nêu ra lý do chính đáng để được công ty chấp thuận) nên tôi xin phép công ty cho tôi được phép làm việc online tại nhà

Tôi hứa sẽ đảm bảo năng suất công việc như làm việc tại công ty.

Tôi kính mong Quý công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *