Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Cùng tham khảo đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 môn Anh Chuyên Sư Phạm Hà Nội mã đề 485 vừa diễn ra gồm 85 câu trắc nghiệm làm trong 120 phút.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Bạn đang xem bài: Đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Chuyên Sư Phạm Hà Nội

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Anh của Chuyên Sư Phạm Hà Nội như sau:

Đáp án trong ảnh đề không phải là đáp án của chúng tôi, theo dõi bên dưới.

de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 1 rs650
de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 2 rs650
de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 3 rs650
de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 4 rs650
de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 5 rs650
de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 6 rs650
de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 7 rs650
de thi vao lop 10 mon anh 2020 chuyen su pham ha noi 8 rs650

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Chuyên Sư Phạm Hà Nội 2020

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 D 31 D
2 D 12 B 22 C 32 C
3 B 13 D 23 D 33 A
4 A 14 B 24 A 34 C
5 C 15 B 25 A 35 B
6 A 16 C 26 B 36 C
7 A 17 B 27 B 37 B
8 C 18 A 28 D 38
9 C 19 B 29 C 39
10 A 20 D 30 C 40

38.D

39.I

40.C

41. J

42. E

43. A

44. G

45. F

46.customary

47.considered

48. noticeable

49. membership

50. determinant

51. society

52. analysis

53. narrowly

54. anthropologists

55. overworked

56. only

57. able

58. free

59. released

60. migrating

61. neted

62. distances

63. direction

64. explanation

65. mystery

66. in

67. √

68. √

69. best

70. one

71. which

72. running

73. the

74. not

75. only

Question 76: Debbie bought the big house because she wanted to open a hotel. (VIEW)

=> Debbie bought the big house with a view to opening  a hotel.

Question 77: “If you don’t apologise immediately, I’m leaving.” she told him. (THREATENED)

– She threatened to leave unless  he apologised immediately.

Question 78: I never thought that I would win a prize. (CROSSED)

– It never crossed my mind that I would win a prize.

Question 79: Mike will give you lots of excuses for being late, don’t believe any of them. (MANY)

– No matter how many excuses Mike gives you for being late, don’t believe any of them.

Question 80: The incident ruined my chances of promotion (PAID)

-The incident put paid to my chances of  promotion

Question 81: Tom didn’t celebrate until he received the job offer in writing.

– Not until Tom received the job offer in writing did he celebrate

Question 82: The number of students applying to this university has increased by 10%.

– There has been a 10% increase in the number of students applying to this university

Question 83: They believe that the manager absconded with the company’s pension fund money.

– The manager is believed to have absconded with the company’s pension fund money

Question 84: You pay $ 20 a month for a period of one year.

– You pay in 12 successive monthly instalments of 20 dollars

Question 85: It wasn’t necessary for you to go to so much trouble on my behalf.

– You needn’t have gone to so much trouble on my behalf

-/-

Các môn thi khác

  • Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán vòng 2 năm 2020 Chuyên Sư phạm
  • Đáp án đề thi Văn chung chuyên Sư Phạm 2020

Có thể các em quan tâm:• Điểm thi vào 10 Hà Nội
• Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 của Chuyên Sư Phạm Hà Nội được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *