Đề thi đáp án vào 10

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu 2022 (có đáp án)

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu 2022 (có đáp án)

Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2022 – 2023 nhanh và chính xác. Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Bạc Liêu môn Anh các năm gần nhất.

Mời bạn đọc tham khảo đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu năm học 2022 – 2023 kèm đáp án chi tiết được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Bạn đang xem bài: Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu 2022 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bạc Liêu 2022

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bạc Liêu sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Bạc Liêu các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Bạc Liêu:

  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Bạc Liêu
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bạc Liêu
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bạc Liêu 2022
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bạc Liêu 2022

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Bạc Liêu môn Anh các năm trước

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tiếng Anh vào lớp 10 các năm trước của tỉnh Bạc Liêu nhé:

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2021

de thi vao 10 mon anh tinh bac lieu 2021 trang 1 rs650

de thi vao 10 mon anh tinh bac lieu 2021 trang 2 rs650

Đáp án tham khảo:

Part 1, 2

1. D 2. D 3. A 4. B 5. B 6. A
7. C 8. B 9. A 10. C 11. B 12. C
13. A 14. C 15. D 16. D 17. B 18. A
19. B 20. C 21. D 22. C 23. A 24. C

Part 3

1. They wanted to make everyone more aware of the dangers of climate change.
2. They used recycled car tyres to make the stage.
3. Over 100 musicians and celebrities took part in the live shows.
4. No, it isn’t.

Part 4

1. I’ll probably get lost unless he comes with me.
2. We were stopped on our way to school.
3. The hill was so beautiful so that I took a picture of it.
4. I used to play tennis very well but I am busy now.
5. They have not visited their home village for five years.
6. He suggested putting my luggage under the seat.
7. Can Tho bridge is one the longest one in the South of Viet Nam.
8. I wish my grandfather could live with us in Danang.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020

Part 1: Choose the best answer (A,B,C or D) to complete the sentences. ( 8 points)

Câu 1: I wish that we …… to the party tonight.

A.go

B.can go

C.will go

D. could go

Câu 2: I have never taken part in any water sports ….. I cannot swim.

A.because

B.so

C.although

D.because of

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Anh tuyển sinh vào 10 năm 2020 Bạc Liêu

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Bạc Liêu năm 2019

Part 1: Choose the best answer (A,B,C or D) to complete the sentences. ( 8 points)

Câu 1: The girl ….. is standing near the window is my sister.

A.which

B.what.

C.who

D.whom

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Đề thi vào 10 môn Anh bạc Liêu năm 2018

Part 1. Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the sentences. (8 points)

1. If she _____________ here now, she would show you how to do that.

A. will be

B. were

C. would be

D. is

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 và các năm trước của tỉnh Bạc Liêu mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button