Đề thi đáp án vào 10

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội (có đáp án)

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2020 mã đề 001, 002, 004, 006, 008, 009, 010, 022 chính thức từ Sở GD&ĐT giúp các em tham khảo và so sánh kết quả.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Bạn đang xem bài: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội (có đáp án)

NEW: Đề thi tiếng anh vào 10 Hà Nội 2021

Đáp án Anh chính thức từ Sở

dap an de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ha noi chinh thuc rs650

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2020

Mã đề 001

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 A 21 C 31 B
2 C 12 C 22 A 32 C
3 A 13 C 23 B 33 D
4 A 14 C 24 A 34 A
5 B 15 C 25 B 35 A
6 D 16 D 26 C 36 D
7 B 17 D 27 C 37 B
8 D 18 C 28 A 38 A
9 C 19 D 29 D 39 D
10 A 20 D 30 C 40 A

Mã đề 002

Câu 1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C
Câu 9. C 10. B 11. D 12. D 13. B 14. B 15. C 16. C
Câu 17. A 18. B 19. B 20. A 21. D 22. B 23. B 24. D
Câu 25. A 26. B 27. D 28. B 29. D 30. C 31. D 32. A
Câu 33. C 34. C 35. B 36. A 37. A 38. C 39. D 40. A

Mã đề 004

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 11 B 21 C 31 B
2 C 12 C 22 A 32 B
3 B 13 D 23 B 33 B
4 C 14 C 24 D 34 C
5 B 15 C 25 D 35 D
6 A 16 A 26 A 36 D
7 C 17 D 27 B 37 C
8 A 18 A 28 C 38 D
9 B 19 A 29 D 39 C
10 B 20 D 30 B 40 C

Mã đề 006

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 11 A 21 C 31 D
2 A 12 C 22 A 32 C
3 C 13 A 23 A 33 C
4 B 14 C 24 B 34 C
5 A 15 A 25 C 35 B
6 D 16 B 26 D 36 A
7 A 17 B 27 A 37 B
8 C 18 B 28 B 38 D
9 B 19 B 29 A 39 A
10 B 20 D 30 C 40 C

Mã đề 008

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 d 11 b 21 d 31 b
2 b 12 b 22 a 32 c
3 b 13 d 23 b 33 b
4 d 14 c 24 a 34 c
5 a 15 d 25 c 35 d
6 b 16 a 26 b 36 d
7 b 17 d 27 d 37 c
8 c 18 d 28 c 38 a
9 d 19 d 29 a 39 a
10 b 20 b 30 a 40 c

Mã đề 022

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 D 21 D 31 B
2 C 12 C 22 C 32 B
3 C 13 C 23 D 33 A
4 B 14 A 24 C 34 B
5 D 15 D 25 D 35 A
6 B 16 D 26 D 36 C
7 D 17 A 27 D 37 D
8 C 18 C 28 B 38 A
9 C 19 B 29 C 39 A
10 C 20 B 30 A 40 A

Mã đề 009

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 B 21 B 31 B
2 B 12 B 22 B 32 C
3 B 13 A 23 A 33 C
4 C 14 B 24 C 34 D
5 D 15 C 25 A 35 C
6 D 16 D 26 D 36 C
7 D 17 C 27 C 37 D
8 C 18 C 28 D 38 B
9 A 19 C 29 A 39 D
10 A 20 D 30 D 40 B

Mã đề 010

Câu 1. C 2. B 3. A 4. A 5. C 6. A 7. A 8. A
Câu 9. C 10. B 11. A 12. A 13. C 14. A 15. A 16. A
Câu 17. C 18. B 19. C 20. B 21. C 22. B 23. B 24. C
Câu 25. C 26. D 27. A 28. C 29. A 30. D 31. D 32. C
Câu 33. D 34. C 35. B 36. D 37. D 38. C 39. B 40. B

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp môn Anh của TP Hà Nội như sau:

Mã đề 014:

de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ha noi ma de 014 trang 1 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ha noi ma de 014 trang 2 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ha noi ma de 014 trang 3 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ha noi ma de 014 trang 4 rs650

-/-

Có thể các em quan tâm:• Điểm thi vào lớp 10 Hà Nội
• Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Nội

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 của TP Hà Nội được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button