Đề thi đáp án vào 10

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bến Tre (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bến Tre (có đáp án)

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 tỉnh Bến Tre chi tiết các câu hỏi giúp các em tham khảo và so sánh kết quả.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bến Tre và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Bạn đang xem bài: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bến Tre (có đáp án)

NEW: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bến Tre 2021

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp môn Anh của tỉnh Bến Tre như sau:

Sở GD&ĐT Bến Tre

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Môn: Tiếng Anh

(Nội dung đề thi dự kiến sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc thời gian thi chính thức)

trang 1 de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ben tre
trang 2 de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ben tre
trang 3 de thi tuyen sinh vao lop 10 mon anh 2020 ben tre

Part 4: Writing (2.0 points)

Section A: Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences. (1,0 point) 

36. It’s a pity that our teacher isn’t here at the moment.

-> I wish ____

37. I think it would be a good idea to spend the summer vacation in Sapa.

-> I suggest _____

38. The woman does volunteer work at the hospital. She is a retired teacher.

-> The woman ______

39. Not trying hard enough, Nam couldn’t win the first prize in the OTE contest.

-> Because _____

40. I’d rather read newspapers than watch TV in my free time

-> I prefer _______

Section B: Write complete sentences, using the words given. (1,0 point)

41. you / ever / eat / Japanese food / yet?

42. She / said / she / go / Nha Trang / following day.

43. One / disadvantages / living here / lack / public transport.

44. Our beautiful forests / will / destroy / if / we / not do anything / preserve them.

45. How long / it / usually take you / do / homework?

THE END

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Bến Tre 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Bến Tre năm 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 – 40 phút

(Nếu không thấy lời giải, các em bấm F5 để cập nhật lại hoặc có thể vào đây đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bến Tre )

Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 A
2 D 12 D
3 A 13 A
4 C 14 D
5 D 15 D
6 B 16 A
7 B 17 C
8 B 18 D
9 D 19 C
10 C 20 B

Part 2

21- shortage

22 – activist

23  – tired

24- increasingly

25 – deadths

Part 3

26 –  volcanoes

27 – which

28 – to

29 – buried

30 – now

31. The Indochina war

32. Tourists, including battle veterans or members of their families

33. The beautiful scenery

34. Because Dien Bien Phu is only 30 km from Laos border

35. They depend on trading to live

Part 4: Writing (2.0 points)

Section A: Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences. (1,0 point) 

36. It’s a pity that our teacher isn’t here at the moment.

-> I wish our teacher were here at the moment

37. I think it would be a good idea to spend the summer vacation in Sapa.

-> I suggest spending the summber vacation in Sapa

38. The woman does volunteer work at the hospital. She is a retired teacher.

-> The woman who does volunteer world at the hospital, is a retired teacher

39. Not trying hard enough, Nam couldn’t win the first prize in the OTE contest.

-> Because Nam didn’t try hard enough, he couldn’t win the first prize in the OTE contest

40. I’d rather read newspapers than watch TV in my free time

-> I prefer reading newspapers to watching TV in my free time

Section B: Write complete sentences, using the words given. (1,0 point)

41. you / ever / eat / Japanese food / yet? Have you ever eaten Japanese food yet?

42. She / said / she / go / Nha Trang / following day. She said she would go to Nha Trang the following day

43. One / disadvantages / living here / lack / public transport. One of the disadvantages of living here is lack of public Transport.

44. Our beautiful forests / will / destroy / if / we / not do anything / preserve them. Our beautiful forests will be destroyed if we don’t do anything to preserve them

45. How long / it / usually take you / do / homework? How long does it usually take you to do homework.

-/-

Các môn thi khác

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bến Tre

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Bến Tre

Có thể các em quan tâm:• Điểm thi vào 10 Bến Tre
• Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bến Tre

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 nằm trong tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bến Tre được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button