Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022 Bắc Giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022 Bắc Giang

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022 Bắc Giang tất cả các mã đề giúp các em đối chiếu kết quả đề thi vào 10 môn Toán Bắc Giang.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang năm học 2022 – 2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Bạn đang xem bài: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022 Bắc Giang

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang 2022

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bắc Giang sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Bắc Giang các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Giang và các năm trước
  • Xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Bắc Giang
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Giang 2022
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Giang 2022

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang 2021

Mã đề 102

de thi tuyen sinh lop 10 mon toan bac giang 2021 ma 102 trang 1 rs650
de thi tuyen sinh lop 10 mon toan bac giang 2021 ma 102 trang 2 rs650

Đáp án mã đề 102

Đáp án Trắc nghiệm

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 6 D 11 D
2 A 7 C 12 C
3 B 8 D 13 C
4 B 9 C 14 D
5 D 10 A 15 A

Đáp án tự luận

Câu 1.

1.

(begin{aligned} &left{begin{array} { l } { x – y = 4 } \ { 2 x + y = 5 } end{array} Leftrightarrow left{begin{array} { l } { x – y = 4 } \ { 3 x = 9 } end{array} Leftrightarrow left{begin{array}{l} y=-1 \ x=3 end{array}right.right.right.\ end{aligned})

Vậy hệ phương trình có tập nghiềm là (x ; y)=(3 ;-1).

2.Điều kiện: (  x>0, x neq 1)

(begin{aligned} P &=left(dfrac{1}{sqrt{x}+1}-dfrac{1}{x+sqrt{x}}right): dfrac{sqrt{x}-1}{x+2 sqrt{x}+1} \ &=left(dfrac{1}{sqrt{x}+1}-dfrac{1}{sqrt{x}(sqrt{x}+1)}right): dfrac{sqrt{x}-1}{(sqrt{x}+1)^{2}} \ &=dfrac{sqrt{x}-1}{sqrt{x}(sqrt{x}+1)} cdot dfrac{(sqrt{x}+1)^{2}}{sqrt{x}-1} \ &=dfrac{sqrt{x}+1}{sqrt{x}} end{aligned})

(text { Vậy } P=frac{sqrt{x}+1}{sqrt{x}} text { với } x>0, x neq 1)

3.

a) Với  m=-5 , thay vào (1) ta được:

(begin{aligned} & x^{2}-2 x+(-5)-3=0 \ Leftrightarrow & x^{2}-2 x-8=0 \ Leftrightarrow & x^{2}+2 x-4 x-8=0 \ Leftrightarrow & x(x+2)-4(x+2)=0 \ Leftrightarrow &(x-4)(x+2)=0 \ Leftrightarrow &left[begin{array} { l } { x – 4 = 0 } \ { x + 2 = 0 } end{array} Leftrightarrow left[begin{array}{l} x=4 \ x=-2 end{array}right.right. end{aligned})

Vậy  m=-5 thi phương trình đã cho có tập nghiệm:  S={-2 ; 4}.

b)

Xét phương trình: (x^{2}-2 x+m-3=0(1))

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt (x_{1}, x_{2} Leftrightarrow Delta^{prime}>0)

(begin{aligned} &x_{1}^{2}+4 x_{1} x_{2}+3 x_{2}^{2}=0 \ &Leftrightarrowleft(x_{1}^{2}+4 x_{1} x_{2}+4 x_{2}^{2}right)-x_{2}^{2}=0 \ &Leftrightarrowleft(x_{1}+2 x_{2}right)^{2}-x_{2}^{2}=0 \ &Leftrightarrowleft(x_{1}+2 x_{2}-x_{2}right)left(x_{1}+2 x_{2}+x_{2}right)=0 \ &Leftrightarrowleft(x_{1}+x_{2}right)left(x_{1}+3 x_{2}right)=0 \ &Leftrightarrowleft[begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=0 \ x_{1}+3 x_{2}=0 end{array}right. end{aligned})

TH1:  (x_1+x_2=0)

Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:

(left{begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=0 \ x_{1}+x_{2}=2 end{array} Rightarrowright. text { hệ phương trình vô nghiệm. })

TH2:  (x_1+3x_2=0)

Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:

(left{begin{array} { l } { x _ { 1 } + x _ { 2 } = 2 } \ { x _ { 1 } + 3 x _ { 2 } = 0 } end{array} Leftrightarrow left{begin{array}{l} x_{1}=3 \ x_{2}=-1 end{array}right.right.)

Thay (x_{1}=3, x_{2}=-1) vào (3), ta đượe:

3. (-1) = m-3

⇔m-3 = -3$

⇔m = 0 (t/m)

Vậy với m=0 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 2.

Gọi số máy thở mỗi nhà máy A sản suất theo kế hoạch là x (máy thở, (x in mathbb{N}^{*}) )

⇒Thời gian nhà máy A sản xuất máy thở theo kế hoạch là ( dfrac{300}{x}) (ngày)

⇒Số máy thở nhà máy A sản xuất trên thực tế là x+5 (máy thờ)

⇒Thời gian nhà máy A sản xuất máy thở trên thực tế là (dfrac{300}{x+5}) (ngày)

Vì thời gian hoàn thành công việc sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch nên ta có phương trình:

(begin{aligned} & dfrac{300}{x}-dfrac{300}{x+5}=10 \ Rightarrow & 30(x+5)-30 x=x(x+5) \ Leftrightarrow & 30 x+150-30 x=x^{2}+5 x \ Leftrightarrow & x^{2}+5 x-150=0 \ Leftrightarrow & x^{2}+15 x-10 x-150=0 \ Leftrightarrow & x(x+15)-10(x+15)=0 \ Leftrightarrow &(x-10)(x+15)=0 \ Leftrightarrow &left[begin{array} { l } { x – 1 0 = 0 } \ { x + 1 5 = 0 } end{array} Leftrightarrow left[begin{array}{l} x=10(t m) \ x=-15(mathrm{ktm}) end{array}right.right. end{aligned})

Kết luận: ……

Câu 3. 

dap an de thi vao lop 10 mon toan bac giang 2021 cau 3 rs650

dap an de thi vao lop 10 mon toan bac giang 2021 cau 3 1 rs650

Câu 4.

(begin{aligned} &text { Ta có: } A=(a+b)left(dfrac{1}{a}+dfrac{1}{b}right)=2+dfrac{a}{b}+dfrac{b}{a}\ &text { Đặt } dfrac{a}{b}=t, text { khi đó } 1 leq a, b leq 2 Rightarrow dfrac{1}{2} leq t leq 2\ &text { Suy ra }(t-2)left(t-dfrac{1}{2}right) leq 0 Rightarrow t^{2}+1 leq dfrac{5}{2} t\ &A=2+t+dfrac{1}{t}=2+dfrac{t^{2}+1}{t} leq 2+dfrac{dfrac{5}{2} t}{t}=dfrac{9}{2}\ &text { Dấu bằng xảy ra } Leftrightarrowleft[begin{array} { l }  { t = 2 } \ { t = dfrac { 1 } { 2 } } end{array} Rightarrow left[begin{array}{l} left{begin{array}{l} a=2 \ b=1 end{array}right. \ left{begin{array}{l} a=1 \ b=2 end{array} .right. \ left{begin{array}{l} t end{array}right. end{array}right.right.\ &text { Vậy với } 1 leq a leq 2,1 leq b leq 2 text { thì } A leq dfrac{9}{2} text { . } end{aligned})

Mã đề 104

de thi tuyen sinh lop 10 mon toan bac giang 2021 ma 104 trang 1 rs650
de thi tuyen sinh lop 10 mon toan bac giang 2021 ma 104 trang 2 rs650

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2020

de thi tuyen sinh lop 10 mon toan 2020 bac giang de 102 m anh 1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Bắc Giang

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Giang 2019

de thi vao lop 10 mon toan bac giang 2019 co dap an 1 rs650

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2019 (có đáp án)

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bắc Giang năm 2018

Trong năm học 2018 – 2019 thì kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của tỉnh vẫn thi theo hình thức tự luận.

dap an de thi toan vao lop 10 tinh bac giang 2018 rs650

Xem đáp án đề thi vào 10 Toán Bắc Giang 2018 tại: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2018

***

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 và các năm trước của tỉnh Bắc Giang mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *